Hakem değerlendirme süreçleri sonucunda kabul edilen bildiriler Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, Hemşirelik Bilimi Dergisi ve Tralles Tarım Bilimleri Dergisi' nde yayınlanacaktır.

Kongremiz, Yeni Akademik Teşvik Kriterlerini Karşılamaktadır.

27 EKİM 2018

I. GÜN (26 Ekim 2018)

II. GÜN (27 Ekim 2018)

27 EKİM 2018 CUMARTESİ
AKM-MEANDROS SALONU
  Çevre Paneli - Panel Başkanı: Dr. Öğrt. Üyesi Ayça Erdem
10:00-10:30 Prof. Dr. Ivan Holoubek (SLOVAKYA-ÇEK CUMHURİYETİ)
  MERCURY – GLOBAL, REGIONAL AND LOCAL PROBLEM
10:30-11:00 Dr. Olga-Ionna Kalantzi (YUNANİSTAN)
  BEYOND THE DIRTY DOZEN: HUMAN BIOMONITORING OF LEGACY AND EMERGING ORGANIC POLLUTANTS IN EUROPE
11:00-11:30 Dr. Evşen Yavuz Güzel
  ATIKSU EPİDEMİYOLOJİSİ: ADANA, TÜRKİYE'DE ATIKSULARDAKİ YASADIŞI UYUŞTURUCULARIN BELİRLENMESİ İLE KÖTÜYE KULLANIM MİKTARLARININ TAHMİNİ
12:00-13:30 Öğle Arası
  Aydın İlinde Kestane Yetiştiriciliği ve Sorunları Paneli - Panel Başkanı: Prof. Dr. Ömer ERİNCİK

13:30-14:00

Prof. Dr. Kiril Sotirovski - Ss. Cyril and Methodius University, Republic of Macedonia (MAKEDONYA)
  General and specific scientific and practical aspects of hypovirulence used as a method for biological control of chestnut blight and Cryphonectria parasitica
14:00-14:20 Prof. Dr. Engin ERTAN - ADU Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
  Aydın'da Kestane Yetiştiriciliği ve Sorunları
14:20-14:40 Prof. Dr. Mehmet Karagöz - ADU Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
  Aydın Kestanelikleri İçin Yeni Bir Tehdit; Kestane Gal Arısı
14:40-15:00 Prof. Dr. Serap Açıkgöz -  ADU Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
  KESTANE KANSERİNİN BİYOLOJİK MÜCADELESİNDE CRYPHONECTRİA HYPOVİRUS 1 (CHV-1) ALT TİPLERİNİN ÖNEMİ
15:00-15:20 Prof. Dr.Ömer Erincik -  ADU Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
  Aydın İlinde Kestane Kanserinin Biyolojik Mücadelesi.    (Biological Control  of Chestnut Blight in Aydın Province) 
15:20-16:00 Kahve Arası
  2. Oturum - Oturum Başkanı Çiğdem Kılıçaslan -  Emine Malkoç True
16.00-16.10 Violetta KOTSERUBA, Edward MACHS, Olga SİZONENKO, Nina PROBATOVA- MOLECULAR POLYMORPHİSM OF THE SPECİES MİLİUM EFFUSUM L. (POACEAE) (RUSYA)
16.10-16.20 Natalia TEREKHİNA, Margarita UFIMTSEVA - MULTİCRİTERİA BİOİNDİCATİVE ASSESSMENT OF ECOLOGİCAL STATE OF URBAN ENVİRONMENT (RUSYA)
16.20-16.30 Melda KÖSE, Emine MALKOÇ TRUE, Çiğdem KILIÇASLAN Trup - ARAÇSIZ KENTLER: KAVRAM, TANIM VE ÖRNEKLER
16.30-16.40 Alican GAVCAR, Cafer TURGUT, Perihan Binnur KURT KARAKUŞ - BÜYÜK MENDERES NEHRİNİN DÖNEMSEL PESTİSİT KİRLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ
16.40-16.50 Hasan Hüseyin ÖZTÜRK, Bülent AYHAN, Nusret MUTLU, Ümran ATAY- AYDIN YÖRESİNDEKİ JEOTERMAL KAYNAKLARIN SERACILIKTA KULLANILMASI: MEVCUT DURUM VE GELECEK İÇİN ÖNERİLER
16.50-17.00 ELA ATIŞ, H.ECE SALALI, YARKIN AKYÜZ, VEDAT CEYHAN, HATİCE TÜRKTEN, ÇAĞATAY YILDIRIM, MEHMET HASDEMİR, FİGEN UYANIK GÜNGÖR- ÇİFTÇİLERE GÖRE GELECEKTE UYGULANACAK POLİTİKALARDA ÇEVRENİN ÖNCELİĞİ
17.00-17.10 Cafer TURGUT, İlknur KAPİZ- MISIR GUTASYON SIVISINDA CLOTHIANIDIN KALINTINTISININ KİNETİĞİ - İLK SONUÇLAR
17.10-17.20 Emre KUZUGÜDENLİ, Hüseyin GÖKTAŞ, Canpolat KAYA, Ayhan AKYOL - MERMER OCAĞININ AĞAÇLARIN YETİŞME ORTAMI VERİMLİLİĞİNE OLAN ETKİLERİ
17.20-17.30 Zeliha ŞİMŞEK, Cafer TURGUT- PESTİSİTLERİN TOPRAK KİRLİLİĞİ VE GİDERİLME YÖNTEMLERİ
17.30-17.40 Yücel BAŞIMOĞLU KOCA, Ümran ÇİNAR - JEOTERMAL ATIKSUYUN LABIDOCHROMIS CAERULEUS (SARI PRENSES) KAS DOKUSUNA HİSTOPATOLOJİK ETKİLERİ
17.40-17.50 Serhan MERMER, CAFER TURGUT- THE UPTAKE MODELLING OF DDT AND ITS METABOLITES FROM THE SOIL IN TURKEY
17.50-18:00 Oktay TOMAR - FARKLI ÇÖZÜCÜLERLE ELDE EDİLEN SIĞIR KUYRUĞU (VERBASCUM THAPSUS) ÇİÇEK EKSTRAKTLARININ BAZI GIDA PATOJENLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
AKM-MİLETOS SALONU
  7. Oturum - Oturum Başkanı: Behçet Kemal Çağlar - Şener Tarla
09.00-09.10 Khawar JABRAN- RECENT TRENDS AND OPPORTUNİTİES İN NON-CHEMİCAL WEED CONTROL
09.10-09.20 Fatma Dolunay ERDOĞUŞ, Emre EVLİCE, Gökhan YATKIN, Mürşide YAĞCI - SAMSUN BÖLGESİNDE ÇELTİKLERDE APHELENCHOİDES BESSEYİ (APHELENCHİDA;APHELENCHOİDİDAE)'NİN POPÜLASYON YOĞUNLUĞU
09.20-09.30 Melis YALÇIN, Cafer TURGUT, İbrahim ÇAKMAK - FARKLI FORMÜLASYON TİPLERİNİN PHYTOSEİLUS PERSİMİLİS ÜZERİNE ETKİSİ
09.30-09.40 Şener TARLA, Gülcan TARLA - ERGİN PARAZİTOİTLERİ TARAFINDAN PARAZİTLİ VE PARAZİTLİ OLMAYAN EURYGASTER MAURA L. (HETEROPTERA: SCUTELLERİDAE) BİREYLERİNİN BİRBİRLERİNDEN AYIRT EDİLMESİ
09.40-09.50 Hasan SAĞCAN, Neslihan TURGUT KARA - LAMP-LFD YÖNTEMİ KULLANILARAK CLAVİBACTER MİCHİGANENSİS SUBSP. SEPEDONİCUS PATOJENİNİN HIZLI VE HASSAS TANISI
09.50-10.00 Behçet Kemal ÇAĞLAR, Ali GÜNEŞ, Dilan KONUR - BADEM AĞAÇLARINDA YAPRAK SARARMASI VE KIZARIKLIK, BOĞUM ARASI KISALMASI VE BODURLAŞMA' YA NEDEN OLAN ETMENİN SAPTANMASI VE KARAKTERİZASYONU
10.00-10.10 Evrim SÖNMEZ, Yeşim KOÇ- SOĞUĞA MARUZ KALMANIN TENEBRİO MOLİTOR'ÜN PUP ÇIKIŞ ORANI VE MORFOLOJİSİNE ETKİSİ
10.10-10.20 Sajjad HYDER, Nida FATİMA, Muhammad İNAM-UL-HAQ - CHARACTERİZATİON OF PLANT GROWTH PROMOTİNG RHİZOBACTERİA AND THEİR ANTAGONİSM AGAİNST PHYTOPHTHORA CAPSİCİ AFFECTİNG CHİLLİ PEPPER (CAPSİCUM ANNUM L.) FROM PUNJAB, (PAKİSTAN)
10.20-11.00 Kahve Arası
  8. Oturum -  Oturum Başkanı: Zahide Özdemir - Khawar Jabran
11.00-11.10 Deniz Kübra BALCI, Serap AÇIKGÖZ - PAMUK SOLGUNLUK HASTALIK ETMENİ VERTİCİLLİUM DAHLİAE KLEB.'DA MİKOVİRAL DSRNA'NIN TANILANMASI
11.10-11.20 Yaşar AKÇA, Hasan FURKAN TOPÇU, Hatice ÖZAKTAN, Sebahattin YILMAZ - THE BREEDING OF WALNUT VARIETY FOR TOLERANCE TO BACTERIAL BLIGHT (XANTHOMONAS ARBORICOLA PV. JUGLANDIS) BY CROSSING
11.20-11.30 Ali Can SEVER, Adem BARDAK, Oktay ERDOĞAN- TÜRKİYE'DE TESCİLLİ BAZI PAMUK ÇEŞİTLERİNİN (GOSSYPİUM HİRSUTUM L.) FİDE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞINA KARŞI REAKSİYONLARININ BELİRLENMESİ
11.30-11.40 Sahra HOSEEINALIZADEH, OMER ERINCIK, SERAP ACIKGOZ- INVESTIGATION OF PHOMOPSIS CANE AND LEAF SPOT DISEASE (PHOMOPSIS VITICOLA) FROM GRAPEVINE IN THE AGEAN REGION / TURKEY.
11.40-11.50 Pakize GÖK GÜLER, Refik BOZBUGA - SOLANUM LYCOPERSİCUM'DA MOLEKÜLER-NEMATOT VİROİD PARASİTİSM İLİŞKİSİ
11.50-12.00 Neriman ERCAN, Zahide ÖZDEMİR - HIYAR KÖŞELİ YAPRAK LEKESİ HASTALIĞINA KARŞI TÜRKİYE'DE YETİŞTİRİLEN GÜNCEL HIYAR ÇEŞİTLERİNİN REAKSİYONLARININ PSEUDOMONAS SYRİNGAE PV. LACHRYMANS'IN ÇOKLU STREYNLERİNİN KULLANILARAK BELİRLENMESİ
12.00-12.10 Sevdiye YORGANCI, Serap AÇIKGÖZ- İNCİRDE GÖRÜLEN VİRÜS HASTALIKLARI VE VEKTÖRLER İLE TAŞINMASI
12.10-12.20 Amjad Shahzad GONDAL, Abdul RAUF, Farah NAZ - ANASTOMOSİS GROUPS OF RHİZOCTONİA SOLANİ ASSOCİATED WİTH ROOT ROT OF CHİLLİ İN POTHOHAR REGİON OF PAKİSTAN
12.20-12.30 Zainib BABAR, Sultan Habibullah KHAN, Sabin ASLAM, Ayesha BABAR, Syed Muntazir MEHDİ - DEVELOPMENT OF CAS9 FOUNDER LİNES İN COTTON THROUGH AGROBACTERİUM MEDİATED TRANSFORMATİON
12.30-13.30 Öğle Yemeği
  9. Oturum -  Oturum Başkanı:  Oktay Erdoğan
13.30-13.40 Havva Nur SAĞLAM , Muharrem Arap KAMBEROĞLU - MARUL İRİ DAMAR HASTALIĞI (LETTUCE BİG VEİN DİSEASE, LBVD)'NIN SAPTANMASI VE KARAKTERİZASYONU
13.40-13.50 Akhtar HAMEED, Kashif RİAZ, Abdul REHMAN, Nasir Ahmad RAJPUT, Sohaib SARFRAZ, Muhammad Waqar ALAM, Ghulam MUHAE-UD-DİN, Taswar AHSAN, Faizan ALİ, Nadia LİAQAT - NAHL DEGRADİNG BACTERİAL CONSORTİA FROM POTATO RHİZOSPHERE AS BİO-CONTROL AGENTS FOR CONTROLLİNG SOFT ROT OF POTATO
13.50-14.00 Ümit ÖZYILMAZ - BİTKİ HASTALIKLARINA KARŞI BİYOLOJİK MÜCADELE ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN MİKROORGANİZMALARIN İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN TAŞIDIĞI RİSKLER
14.00-14.10 TİJEN TAŞKIN, GÜLCAN YIKILMAZSOY - AYDIN İLİNDE DOMATES MİLDİYÖSÜ (PHYTOPHTHORA INFESTANS) HASTALIĞI MÜCADELESİNDE TAHMİN UYARI MODELİ
14.10-14.20 İlknur KAPİZ, Cafer TURGUT - MEYVE VE SEBZELERDE PESTİSİT KALINTILARI
14.20-14.30 ENGİN KILIÇ, DURAN AYDINLI - ENTOMOPATOJEN FUNGUSLAR VE TARAPATİK ÖZELLİKLERİ
14.30-14.40 Ayşe USANMAZ BOZHÜYÜK, Şaban KORDALI, Memiş KESDEK - ALTI FARKLI BİTKİDEN ELDE EDİLEN UÇUCU YAĞLARIN PATATES BÖCEĞİ (LEPTİNOTARSA DECEMLİNEATA SAY, 1824 (COLEOPTERA: CHRYSOMELİDAE)) ERGİNLERİNE KARŞI İNSEKTİSİDAL ETKİLERİ
14.40-14.50 Mehmet Fatih TOLGA, Atilla ERKAN, Hülya YILDIRIMOĞLU, Arzu ŞENGÜN, Baha YANARCA- AKDENİZ MEYVESİNEĞİ [CERATİTİS CAPİTATA (WİEDEMANN,1824) (DİPTERA: TEPHRİTİDAE)] İSTİLASININ ENGELLENMESİ
14.50-15.00 Niyazi GÜLEÇ, İlker KEPENEKCİ, Turgut ATAY, Hayriye Didem SAĞLAM - BAZI ENTOMOPATOJEN NEMATODLARIN [STEİNERNEMA FELTİAE (09-31 İSOLATE) AND HETERORHABDİTİS BACTERİOPHORA (09-43 İSOLATE)] PATATES BÖCEĞİ [LEPTİNOTARSA DECEMLİNEATA (SAY) (COLEOPTERA: CHRYSOMELİDAE)]'NE KARŞI ETKİSİ
15.00-15.10 RUZİYE KARAMAN, AYKUT ŞENER, MUHARREM KAYA - FARKLI FUNGİSİT UYGULAMALARININ NOHUT ÇEŞİTLERİNDE ÇİMLENME VE FİDE GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
15:10-15:20 Faisla GULZAR, Muhammad İNAM UL HAQ, Shazia SHAHZAMAN - DEVELOPMENT AND EVALUATION OF BIO PESTICIDE AGAINST ROOT PATHOGENIC FUNGI OF CHICKPEA
15.20-15.40 Kahve Arası
  10. Oturum -  Oturum Başkanı:  OSMAN ÇOPUR
15.40-15.50 Volkan Mehmet ÇINAR, Aydın ÜNAY - FARKLI BİTKİ BÜYÜME TEŞVİK EDİCİ BAKTERİ UYGULAMALARININ ŞEKER PANCARINDA (BETA VULGARİS VAR. SACCHARİFERA L.) VERİM VE ŞEKER İÇERİĞİNE ETKİSİ
15.50-16.00 AHMET ESEN ÇELEN, ADEM GÖKÇÖL - YAYGIN FİĞ (VİCİA SATİVA L.) TOHUMLARININ ÇİMLENME VE FİDE ÇIKIŞ PERFORMANSLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
16.00-16.10 HATİCE KÜBRA GÖREN, HÜSEYİN BAŞAL - DİYARBAKIR KOŞULLARINDA PAMUK (GOSSYPİUM SPP.) GENOTİPLERİNİN SICAKLIK STRESİNE KARŞI TEPKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
16.10-16.20 Sergül ÇOPUL- PAMUKTA ÇOK YÖNLÜ DAYANIKLILIK ISLAHININ ETKİLERİ
16.20-16.30 Hasan AKAY, İsmail SEZER, Zeki MUT, Özge Doğanay ERBAŞ KÖSE - TÜRKİYE'DE YETİŞTİRİLEN BAZI ÇELTİK ÇEŞİTLERİNİN TANE KALİTESİNİN BELİRLENMESİ
16.30-16.40 Aydın YILDIZ, Ebru DERELİ TÜFEKÇİ, Hussein Abdullah Ahmed AHMED, Güray AKDOĞAN, Serkan URANBEY - IN VITRO SCREENING OF COTTON CULTIVARS (GOSSYPİUM HİRSUTUM L.) UNDER SALT STRESS
16.40-16.50 İrfan ÖZBERK, Mesude DİNÇ, Fethiye ÖZBERK - BAZI EKMEKLİK BUĞDAY TARLA PAÇALLARININ İNCELENMESİ
16.50-17.00 Davut POLAT, Osman ÇOPUR - İKİNCİ ÜRÜN YETİŞTİRME KOŞULLARINDA FARKLI EKİM ZAMANLARININ BAZI PAMUK (GOSSYPİUM HİRSUTUM L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ
17.00-17.10 Bekir YILDIRIM, Ayşe Gül MUTLU, Hasan GENÇ, Yasin ARSLAN, Ali KIYAK, Diğdem TRAK - ÜÇ ENDEMİK LATHYRUS L. TÜRÜNÜN MORFOLOJİK, MOLEKÜLER VE ELEMENTEL ÖZELLİKLERİ
17.10-17.30 Oğuz BİLGİN, İsmet BAŞER, Z. Kayıhan KORKUT, Alpay BALKAN- GAMMA IŞINI UYGULANAN EKMEKLİK BUĞDAY POPÜLASYONLARINDA VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNDE VARYABİLİTENİN BELİRLENMESİ
AKM-MAGNESİA SALONU
  15. Oturum (Gıda) -  Oturum Başkanı: Esra ÖRENLİLİ YAYLAGÜL
09.00-09.10 Mehmet Ali TEMİZ, Atilla TEMUR, Yusuf AKGEYİK - THE EFFECT OF HIGH DOSES OF CELTIS TOURNEFORTII FRUIT ON RAT BLOOD BIOCHEMICAL AND HEMATOLOGICAL PARAMETERS
09.10-09.20 Ufuk EREN VAPUR, Tülay ÖZCAN, Lütfiye YILMAZ ERSAN- FARKLI PIHTILAŞTIRICI ENZİMLER KULLANILARAK YAPILAN BEYAZ PEYNİRİN TEKNOLOJİK VE RANDIMAN ÖZELLİKLERİ
09.20-09.30 Şükrü ÖMÜR, Buğra OCAK - MELALEUCA ALTERNİFOLİA (ÇAY YAĞI) ESANSİYEL YAĞI İÇEREN KOLLAGEN HİDROLİZATI FİLMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU
09.30-09.40 BURCU ÖZTÜRK, ÇİSEM BULUT ALBAYRAK, ZİBA GÜLEY, HAYRİYE ŞEBNEM HARSA - LAKTOBASİLLUS TÜRLERİNİN CLOSTRİDİUM TYROBUTYRİCUM FAM25553 ÜZERİNDE BİYOKORUYUCU OLARAK KULLANILMA POTANSİYELİ
09.40-09.50 Tuğba CEBECİ, Betül ÇELİK, Kadir KIRK, Yeliz KAŞKO ARICI, Burcu KARAGÜLLE - GİRESUN HALK PAZARINDA SATILAN ÇİĞ SÜT VE PEYNİR ÖRNEKLERİNİN MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ
09.50-10.00 Özen PARLAK, Ayşe Neslihan DÜNDAR - FENİLKETONÜRİ (PKU) VE ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN ÜRETİLEN BİSKÜVİLERİN BAZI FİZİKSEL VE DUYSAL ÖZELLİKLERİ
10.00-10.10 Betül ELEMAN, Devrim BEYAZ- AYDIN İLİNDEKİ BAZI ET SATIŞ YERLERİNİN HİJYENİK DURUMU
10.10-10.20 Sefa IŞIK, Zeynal TOPALCENGİZ - MEYVE SULARI İÇİN ÖNERİLEN TERMAL PASTÖRİZASYON PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
10.20-10.30 FUNDA ÇİTİL CANBAY, SİBEL ŞEKER - POSTMENAPOZAL DÖNEMDE KADINLARDA CİNSEL SAĞLIK YÖNETİMİ 
10.30-11.00 Kahve Arası
  16. Oturum (Sağlık) -  Oturum Başkanı: Gizem DÖNMEZ YALÇIN
11.00-11.10 Yasin TİRE, Aydın MERMER - THE EFFECT OF HALOPERİDOL-İNDUCED WİTHDRAWAL SYNDROME İN İNTENSİVE CARE UNİT ON VENTİLATİON
11.10-11.20 ECE KOÇ YILDIRIM, ESRA ÖRENLİLİ YAYLAGÜL, MEHMET KAYA - SIÇANLARDA L-NAME İLE OLUŞTURULAN HİPERTANSİYON MODELİNDE FİZİKSEL EGZERSİZİN ADRENOMEDÜLLİN DÜZEYİNE ETKİLERİ
11.20-11.30 Ayşe YAVUZ, Meltem AŞAN-ÖZÜSAĞLAM - ANNE SÜTÜ ORİJİNLİ STREPTOCCUS THERMOPHILUS SUŞLARININ BAZI TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ
11.30-11.40 Mustafa DOĞAN, Mehmethttps://tr.savefrom.net/1-how-to-download-youtube-video.html Cem SABANER, Mehmet Akif EROL, Eren ACAR, Dudu ATAK, Bilgehan ÇİÇEK, Hilal Selcen GÜRBÜZ, Mouth HASAN, Necat Çağatay SEZER- THE EFFECTS OF SMOKING ON ANTERIOR SEGMENT, RETINAL AND VASCULAR PARAMETERS OF THE EYE
11.40-11.50 Filiz ADANA, Safiye ÖZVURMAZ, Belgin YILDIRIM, Duygu YEŞİLFİDAN, Dilek HASSOY - HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI: PİLOT BİR ÇALIŞMA
11.50-12.00 Dilek BAYRAM, Meltem ÖZGÖÇMEN- PİROKSİKAMIN KARACİĞER, BÖBREK VE AKCİĞER DOKULARI ÜZERİNE ETKİSİNİN HİSTOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ
12.00-12.10 Gizem DÖNMEZ YALÇIN - EKSİTOTOKSİSİTENİN PARKİNSON HASTALIĞI İLE İLİŞKİSİNİN MPP İLE OLUŞTURULMUŞ HÜCRE MODELİNDE ARAŞTIRILMASI
12.10-12.20 MUHAMMED İSMAİL TEPE, MEHMET SARGIN, SADIK ÖZMEN - EFFECT OF BISPECTRAL INDEX MONITORING ON EARLY COGNITIVE FUNCTION IN GERIATRIC PATIENTS UNDERGOING COLONOSCOPY, DISSERTATION
12.20-12.30 Emel TUĞRUL - SUBKÜTAN YOLLA ENJEKSİYON UYGULAMALARINA İLİŞKİN DÜZENLENEN EĞİTİMİN HEMŞİRELERİN BİLGİ DÜZEYİNE ETKİSİ
12.30-13.30 Öğle Yemeği
  17. Oturum (Sağlık)-  Oturum Başkanı: Mehtap Kılıç EREN
13.30-13.40 Osman KUKULA - P MADDESİ VE ANTAGONİSTLERİNİN FARELERDE LOKOMOTOR AKTİVİTE ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
13.40-13.50 Abdullah CELEP, Alper KILIŞARSLAN, Yasin TİRE, Aydın MERMER, Sema TUNCER UZUN - ELEKTİF SEZARYEN OPERASYONLARINDA OROTRAKEAL ENTÜBASYON İÇİN KULLANILAN MACİNTOSH DİREK LARİNGOSKOP İLE C-MAC VİDEOLARİNGOSKOBUN KARŞILAŞTIRILMASI
13.50-14.00 B. Taylan KOÇ, T. Çiğdem OĞUZOĞLU - SÜT SIĞIRLARINDA BOVİNE ADENOVİRUSUN VİROLOJİK VE SEROLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI
14.00-14.10 Elçin EFTELİ- BASINÇ YARASI RİSK DEĞERLENDİRME ÖLÇEKLERİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİKLERİNİN İNCELENMESİ
14.10-14.20 Gökhan SARGIN, Taşkın ŞENTÜRK - ROMATOİD ARTRİT TANILI HASTALARDA SERUM D VİTAMİN DÜZEYİ İLE UYKU KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
14.20-14.30 Emine TARLABELEN KARAYTUĞ, Sakine BOYRAZ - AFEREZ DONÖRLERİNİN AFEREZE YÖNELİK BİLGİ VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ
14.30-14.40 Ayden ÇOBAN, Hülya ARSLANTAŞ, İ. Ferhan DEREBOY, Ezgi SARI, Muazzez ŞAHBAZ, Döndü KURNAZ - DOĞUMA İLİŞKİN ÖZELLİKLER POSTPARTUM DEPRESYON VE MATERNAL BAĞLANMAYI YORDUYOR MU?
14.40-14.50 MÜJGAN AYDEMİR, HOSSEIN ASGARPOUR - ELEKTİF KOLOREKTAL CERRAHİ ÖNCESİ HASTALARDA MEKANİK BRASAK HAZIRLIĞIN İLİŞKİN HASTA ŞİKAYETLERİ: HASTANE TABANLI YARI DENEYSEL BİR ÇALIŞMA
14.50-15.00 MERVE İLHAN, F.HÜMEYRA YERLİKAYA AYDEMİR - HÜCRE KÜLTÜRÜ VE HAYVAN DENEYLERİ TARİH Mİ OLUYOR? ÇİP-ÜZERİNDE-ORGAN TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMALARI
15.00-15.10 Ahmet DURSUN, Yadigar KASTAMONİ YAŞAR - TIBIALARDAKİ FORAMEN NUTRICIUM'LARIN YERLEŞİMİ
15:10-15:20  Eyüp AYDOĞAN, Ali KARTEKİN, Mehmet Selçuk ULUER - INFİLTRATİON ANESTHESİA CAUSED BY NEUROAXİAL BLOCK: CASE REPORT
15.20-15.30 Kahve Arası
  18. Oturum (Sağlık) -  Oturum Başkanı: Nükhet KIRAĞ
15.30-15.40  Osman KUKULA - YATAN ÇOCUK HASTALARDA İLAÇ ZEHİRLENMELERİNİN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ
15.40-15.50 Ezgi TEMEL, Rahşan ÇAM, Nurdan GEZER - OREM ÖZ BAKIM EKSİKLİĞİ HEMŞİRELİĞİ KURAMINA GÖRE İSKELET TRAKSİYONU UYGULANAN HASTANIN HEMŞİRELİK BAKIMI: BİR OLGU SUNUMU*
15.50-16.00 Feyza DERELİ - HEMŞİRELİK BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL DESTEK İLE STRES DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
16.00-16.10 Özlem ÖZDEMİR TOZLU, Hasan TÜRKEZ, Ümit İNCEKARA - LACTATE DEHYDROGENASE ACTIVITY OF EDIBLE DUNG BEETLES AS AN ASSESSMENT OF CYTOTOXICITY
16.10-16.20 Murat ARI, Ayşegül BİLDİK, Sema ERTUĞ - VİSSERAL LEİSHMANİASİSLİ KÖPEKLERDE VİTAMİN D, KALSİYUM, FOSFOR VE ALKALEN FOSFATAZ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
16.20-16.30 GÖKÇE TANER, DENİZ ÖZKAN VARDAR, İBRAHİM HACIOĞLU, HAVVA FUNDA YAĞCI ACAR- 2-MERKAPTOPROPİYONİK ASİT KAPLI GÜMÜŞ SÜLFÜR KUANTUM NOKTA NANOPARTİKÜLLERİNİN OLASI GENOTOKSİK ETKİLERİNİN İN VİTRO MİKROÇEKİRDEK TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
16.30-16.40 Fazilet GÖR USLU, Ayden ÇOBAN - ADÖLESAN ANNELERİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE DOĞUM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
16.40-16.50 Özgenur YILMAZ, Sarhan SAKARYA - 'HANGİNG DROP' MEME KANSERİ HÜCRE HATLARI OLAN JIMT-1, MCF-7, T-47D, BT-474'ÜN SFEROİDLERİNİ OLUŞTURMAK İÇİN KULLANIŞLI BİR METOD MUDUR?
16.50-17.00 Nükhet KIRAĞ, Serap ESKİN - DOLMUŞ ŞOFÖRLERİNİN DERİ KANSERİNE VE GÜNEŞTEN KORUNMAYA YÖNELİK FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ
17.00-17.10 Kemal TEMEL, İbrahim UYSAL, Ahmet Ali BERBER, Emine SEVİNÇ POSTACI- HASTALARIN EĞİTİM SEVİYELERİ İLE HİZMET ALMA EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
17.10-17.30 Kahve Arası
  19. Oturum (Sağlık) -  Oturum Başkanı: Gülengün TÜRK
17.30-17.40 Sercan ÖZDEMİR, Gülengün TÜRK, Duygu ASPALI - MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİNDEKİ HASTALARDA AĞIZ BAKIMI UYGULAMALARI
17.40-17.50 Rukuye AYLAZ, Gülsen GÜNEŞ, Semiramis KARLIDAĞ - YAŞLI BİREYLERDE ARI SÜTÜNÜN SAĞLIĞA ETKİSİ
17.50-18.00 Esra ÖRENLİLİ YAYLAGÜL, Celal ÜLGER - SAOS-2 OSTEOSARKOMA HÜCRE HATTİNDA BAİCALEİN'İN WNT/Β-KATENİN YOLAĞİNA VE MİR-25 İFADESİNE ETKİSİ
18.00-18.10 TUBA YILDIZ, FİLİZ ADANA, DUYGU YEŞİLFİDAN - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN ETKİSİ: HEMŞİRELERLE PİLOT BİR ÇALIŞMA
18.10-18.20 Tülay DOĞRUTAŞ, Ayden ÇOBAN - AYDIN İLİ EFELER İLÇESİ 4 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ'NE HİZMET ALMAYA GELEN GEBELERİN PSİKOSOSYAL SAĞLIK DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
18.20-18.30 Mustafa Berk DABANCA, Zeynep ERDEM AYNUR, Erman ORYAŞIN, Bülent BOZDOĞAN, Gamze BAŞBÜLBÜL- STREPTOCOCCUS PYOGENES SUŞLARINDA BAZI VİRULANS FAKTÖRLERİN TARANMASI VE ERIC-PCR TİPLENDİRMESİ
18.30-18.40 Oya SAYIN, Seren Gülşen GÜRGEN - GEBELİK SÜRESİNCE YEŞİL ÇAY TÜKETİMİNİN ANNE VE YENİDOĞAN KARACİĞER HEPATOSİTLERİNDE CK-18 MOLEKÜLÜNE ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ
18.40-18.50 Sevil OLĞUN, Gülengün TÜRK - TÜRKİYE'DE HEMŞİRELİK İMAJI
18.50-19.00 Safaa ALTWEİSH, Hatice Kübra YILDIZ, Hasibe VURAL - SAĞLIK VE HASTALIK DURUMUNDA MİKROBİYOTA VE İNSAN VÜCUDU İLE ETKİLEŞİMİ
19.00-19.10 SELVİNAZ SAÇAN, Eyüp KAPÇI, İsmail Berat UZUN - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİME YÖNELİK DUYUŞSAL FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
19:10-19:20 Sibel ŞEKER, Ümran SEVİL - DOĞUMA HAZIRLIK SINIFLARININ PRİMİPAR ANNELERİN YENİDOĞAN ALGISINA ETKİSİ
19.20-19.30 Gökhan AKARCA - KURUTULMUŞ IHLAMUR ÇİÇEKLERİNİN DEĞİŞİK ÇÖZÜCÜLERDEKİ EKSTRAKTLARININ BAZI GIDA PATOJENLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DİSK DİFÜZYON METODU İLE BELİRLENMESİ
SALON 1 - TIP FAKÜLTESİ
  22. Oturum -  Oturum Başkanı: Dilek Keskin - Birsen Kırım
09.10-09.20 Mehmet GÜLER, Aynur LÖK - PREDATÖR BİR DENİZ SALYANGOZUNUN (HEXAPLEX TRUNCULUS) TÜKETİM DAVRANIŞLARI: ÇİFT KABUKLU AVIN (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS) KÜMELENME DAVRANIŞININ ETKİSİ
09.20-09.30 Deniz GÜNAY - İZMİR KIYILARINDA HOLOTHURİA MAMMATA'NIN (GRUBE, 1840) EMBRİYOLOJİK GELİŞİMİ
09.30-09.40 Emel ÖZCAN GÖKÇEK, Sefa ACARLI, Bilge KARAHAN, Pervin VURAL, Evren KOBAN BAŞTANLAR, Raziye IŞIK - MARMARA DENİZİ'NDE İSTİLACI TÜR OLARAK YAYILIM GÖSTEREN RUDİTAPES PHİLİPPİNARUM'UN MOLEKÜLER YÖNTEMLE TESPİTİ
09.40-09.50 Sema MİDİLLİ, Mehmet GÜLER, Deniz ÇOBAN- KÜLTÜR KOŞULLARINDA ASYA KEDİ BALIĞI (PANGASİUS HYPOPHTHALMUS) VE AVRUPA YILAN BALIKLARINDA (ANGUİLLA ANGUİLLA) MEYDANA GELEN SÜPERSATÜRASYON VAKASI
09.50-10.00 Huriye GÖNCÜOĞLU BODUR - BALIKÇILIKTA YETİŞKİN EĞİTİMİ: KADIN BALIKÇILAR
10.00-10.10 Onur KARADAL, Derya GÜROY, Betül GÜROY - ÇEŞİTLİ AKVARYUM BALIKLARININ RENKLENMESİNDE PİGMENT KAYNAĞI OLARAK KULLANILAN MİKROALG TÜRLERİ
10.10-10.20 Melikşah Dilcan AKPINAR, Sevim HAMZAÇEBİ, Asena Gül ÜNVER - DOĞAL PİGMENT KAYNAKLARININ PASLI ÇİKLİTLERİN (IODOTROPHEUS SPRENGERAE) RENKLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
10:20-10:50 Kahve Arası
  23. Oturum -  Oturum Başkanı: Dilek Keskin - Birsen Kırım
10.50-11:00 Alper Baran SÖZMEN, Erhan CANBAY, Eser YILDIRIM SÖZMEN - MİKROALG EKSTRELERİNİN LCMS/MS ÇALIŞMALARINDA FENOLİK BİLEŞİKLER İÇİN UYGUN STANDARDİZASYON YÖNTEMİNİN BELİRLENMESİ
11:00-11:10 Birsen KIRIM, Dilek KESKİN, Sema MİDİLLİ, Mehmet GÜLER, Ebru YILMAZ, Deniz ÇOBAN, Ant Yıleri KEMER - HAYATTAN ZEVK ALMAK: YAVAŞ YEMEK, YAVAŞ BALIK
11:10-11:20 ESRA ERSOY ÖMEROĞLU, ASLI BAYER, İSMAİL KARABOZ - VAN GÖLÜ (TÜRKİYE) HALOMONAS SP. VE H. CAMPİSALİS'İN İZOLASYONU, TANILANMASI VE BÜYÜMESİ ÜZERİNE AS(V) VE AS(III)'İN ETKİSİ
11:20-11:30 Dilek KESKİN, Birsen KIRIM- DENİZ ALGLERİNDEN ELDE EDİLEN ANTİMİKROBİYAL BİLEŞLİKLER VE BUNLARIN GIDA ENDÜSTRİSİNDEKİ UYGULAMALARI
11.30-11.40 Berkant ÜLÜŞ, Selin AKÇAY - ÇİNE-TOPÇAM VE KARPUZLU-YAYLAKAVAK SULAMA BİRLİKLERİNDE EKONOMİK VE KURUMSAL PERFORMANSIN BELİRLENMESİ
11.40-11.50 Aşkın BAHAR, Levent SON - SİLİFKE YEREL KOŞULLARINDA MUZ SERASI YAPIMI VE ÖNEMİ
11.50-12.00 Hüseyin Nail AKGÜL - TARIM MAKİNELERİ PROGRAMI 2015 YILI ÖNLİSANS ATLASI GENEL BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI
12.00-13.20 Öğle Yemeği
  24. Oturum - Oturum Başkanı: Hulusi Akçay - Yakup Onur Koca
13:20-13:30 Mustafa KÖSOĞLU, Babacan UĞUZ - BEESELF: KOLONİ YÖNETİMİ VE ÇÖZÜMLERİ SİSTEMİ
13.30-13.40 Adnan Fatih DAĞDELEN - GIDA VE YEMDE KULLANILAN NANOMATERYALLLERİN RİSK DEĞERLENDİRMESİNDE AVRUPA BİRLİĞİ'NİN YAKLAŞIMI
13.40-13.50 T. Çiğdem OĞUZOĞLU, B. Taylan KOÇ- GÜNEY EGE BÖLGESİNDEKİ RUMİNANT TÜRLERİNDE (SIĞIR, KOYUN VE KEÇİ) AKABANE VİRUS ENFEKSİYONUNUN SEROLOJİK VE VİROLOJİK YÖNDEN ARAŞTIRILMASI
13.50-14.00 Hulusi AKÇAY - SICAK STRESİ ALTINDAKİ SÜT İNEKLERİNE RUMEN TAMPONLAYICI İLAVESİNİN SÜT VERİMİNE ETKİSİ
14.00-14.10 EMİNE BUDAKLI ÇARPICI, Nigar TATAR, Yasin ÖZTÜRK - FARKLI ORANLARDA YONCA İLE KARIŞTIRILAN AYÇİÇEĞİNDE SİLAJ KALİTESİNİN BELİRLENMESİ
14.10-14.20 Figen SEVİL-KİLİMCİ - KANATLI HAYVANLARIN UZUN KEMİKLERİNDE KULLANILAN BİYOMEKANİK TEST YÖNTEMLERİ
14.20-14.30 ESRA BALGAY, AHMET ÖNDER ÜSTÜNDAĞ, YAKUP ONUR KOCA - SAĞLIKLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TAVUK ÜRETİMİNDE KİNOA'NIN ALTERNATİF YEM OLARAK KULLANIMI
14.30-14.40 Vildan KOÇBEKER, Yılmaz BAHTİYARCA - GENÇ JAPON BILDIRCINLARINDA RASYON BOR KAYNAKLARI VE SEVİYELERİNİN PERFORMANS, KARKAS AĞIRLIĞI VE KEMİK MİNERALİZASYONUNA ETKİSİ
14.40-14.50 FUNDA ERDOĞAN ATAÇ, YAKUT GEVREKÇİ, EMİNE DİLŞAT YEĞENOĞLU, ÇİĞDEM TAKMA, HASAN HÜSEYİN İPÇAK, MUZAFFER ÇEVİK - KEÇİ-ÇEVRE-GENETİK-BESLENME-İNSAN SAĞLIĞI
14.50-15.00 EZGİ SABIR, BAVER COŞKUN, TÜRKER SAVAŞ, SONER YİĞİT - DERMANYSSUS GALLİNAE STRESİNE BAĞLI NÜKLEUS ANOMALİLERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
15:00-15:10 İhsan Bülent HELVA, Mustafa AKŞİT- KANATLI HAYVANLARIN KESİM ÖNCESİ BİLİNÇSİZLEŞTİRİLMESİ
15.00-15.20 Kahve Arası
  25. Oturum -  Oturum Başkanı:  Zeynel Dalkılıç -  Selçuk Göçmez
15.20-15.30 Hüseyin EKİNCİ- BOLU MASİFİ (TÜRKİYE) METAGRANİTLERİ ÜZERİNDE OLUŞMUŞ BİR TOPRAK PROFİLİNİN GENESİSİ
15.30-15:40 Ahmet KINAY- FARKLI KADMİYUM DOZLARININ TÜTÜN (NİCOTİANA TABACUM L.) BİTKİSİNİN NİKOTİN, İNDİRGEN ŞEKER VE FENOLİK İÇERİKLERİNE ETKİLERİ
15:40-15:50 Halil ERDEM, Ahmet KINAY - FARKLI ÇİNKO DOZLARININ TÜTÜN (NİCOTİANA TABACUM L.) BİTKİSİNİN NİKOTİN, İNDİRGEN ŞEKER VE FENOLİK İÇERİKLERİNE ETKİLERİ
15.50-16.00 KORKMAZ BELLİTÜRK, SELÇUK GÖÇMEZ, M. CÜNEYT BAĞDATLI, SEVİM TURAN, Özlem ÜSTÜNDAĞ- ZEYTİN BUDAMA ARTIKLARININ VERMİKOMPOST OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ: MAKRO ELEMENTLER
16.00-16.10 Hüseyin UYSAL, Meltem ERDEM - AK ZAMBAK (LİLİUM CANDİDUM) TOHUMLARININ FARKLI BESİ ORTAMLARINDA ÇİMLENME VE GELİŞME PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ
16.10-16.20 SEDA ERDOĞAN BAYRAM - SU STRESİ VE BİTKİLERDE SU STRESİNE BAĞLI FİZYOLOJİK DEĞİŞİMLER
16.20-16.30 Gürcü AYGÜN, Cengiz AKBULAK - ARAZİ KULLANIMI TOPOĞRAFYA İLİŞKİSİNİN GIS İLE İNCELENMESİ: ÇANAKKALE İLİ ÖRNEĞİ
16.30-16.40 Hülya AKAT, Gülbin ÇETİNKALE DEMİRKAN, Özlem AKAT SARAÇOĞLU - HAYIT (VİTEX AGNUS CASTUS) TÜRÜNDE CHLORMEQUAT CHLORİDE (CCC) UYGULAMASININ BİTKİ GELİŞİMİ VE ÇİÇEKLENME ÜZERİNE ETKİSİ
16.40-16.50 Zeynel DALKILIÇ, Gonca GÜNVER DALKILIÇ- OKSİTOSİNİN MANDARİN TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİSİ
16:50-17:10 Kahve Arası
  26. Oturum Başkanı -  Renan Tunalıoğlu
17.10-17.20 Ferit ÇOBANOĞLU, Renan TUNALIOĞLU, Sıdıka BOZKIRAN, Halil İbrahim YILMAZ - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAZI FONKSİYONEL GIDALARA YÖNELİK BİLGİ DÜZEYİ, TUTUM VE YAKLAŞIMLARI
17.20-17.30 Onur TERZİ, Akın OLGUN- İZMİR, AYDIN VE MANİSA İLLERİNDEKİ TARIMSAL İŞLETMELERİN KREDİ KULLANIM DURUMU VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
17.30-17.40 MELTEM MERKEZ, HASAN YILMAZ - KIRSAL KALKINMADA GELİRİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ AÇISINDAN KIRSAL TURİZMİN ÖNEMİ
17.40-17.50 LALE YILDIZ, ŞULE TURHAN, DİLEK UĞURLU- TARIMDA AR-GE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
17:50-18:00 Hakan ADANACIOĞLU, Ferit ÇOBANOĞLU, Halil İbrahim YILMAZ - TÜKETİCİLERİN GELENEKSEL PEYNİR İÇİN ÖDEME İSTEKLİLİĞİ: TULUM PEYNİRİ ÜZERİNE BİR SAHA ÇALIŞMASI
18.00-18.10 Hüseyin SARI, Orhan YÜKSEL - TÜRKİYE'DEKİ TARIM ALANLARIN DEĞİŞİMİ
18:10-18:20  
SALON 2 - TIP FAKÜLTESİ
  27. Oturum Başlığı: Arıtma Uygulamaları (Treatment Practices) - Oturum Başkanı: Sema Arıman/Güray Salihoğlu
09.00-09.10 EVSEL ATIKSU ARITIMINDA YAPAY SULAK ALANLARIN KULLANIMI: SİVAS ÖRNEĞİ
  Meltem SARIOĞLU CEBECİ, İlknur ŞENTÜRK
09.10-09.20 SUCUL AKIMLARDAN TOKSİK METALLERİN GİDERİMİ İÇİN BİTKİLERİN KULLANIMI
  İlknur ŞENTÜRK, Nur Sena EYCEYURT
09.20-09.30 IMPACT OF SEQUENCING BATCH REACTOR TYPE WASTEWATER TREATMENT PLANTS ON THE REMOVAL OF GIARDIA
  Merve AKCAKAYA, Bülent ICGEN
09.30-09.40 KRİYOJEL TAŞIYICIYA İMMOBİLİZE EDİLMİŞ LAKKAZ ENZİMİ İLE BOYAR MADDE RENKSİZLEŞTİRİLMESİ
  Rukiye YAVAŞER, Arife Alev KARAGÖZLER
09.40-09.50 NEONIKOTINOID TÜRÜ BİR PESTİSİT OLAN CLOTHIANIDIN'İN İLERİ OKSİDASYON YÖNTEMLERİYLE GİDERİMİ
  Gizem  Evrim DİLCAN,Mojca KRALJ,Polonca TREBSE, Güray SALİHOĞLU
09.50-10.00 KAĞIT ENDÜSTRİSİ ATIKSULARINDAN ELEKTRO-PERSÜLFAT PROSESİ İLE BULANIKLIK GİDERİMİNDE CEVAP YÜZEY METODU KULLANILARAK PROSES OPTİMİZASYONU/
  Nurten DÖNMEZ, Zeynep Tuğçe ÖNEN, Nihal KAVAN,Senem YAZICI GÜVENÇ, Gamze VARANK
10.00-10.10 VİKTORYA MAVİSİ BOYAR MADDESİNİN ENDÜSTRİYEL ATIKLAR KULLANILARAK ADSORPSİYON İLE GİDERİLMESİNİN İNCELENMESİ
  Yasemin İŞLEK COŞKUN, Nur AKSUNER, Jale YANIK
10.10-10.20 GRAFEN ESASLI TEK KULLANIMLIK ELEKTROTLAR İLE NEONİKOTİNOİD İNSEKTİSİTİ IMIDACLOPRID'İN ELEKTROKİMYASAL OLARAK BELİRLENMESİ
  Baha ÖNDEŞ, Mihrican ERDEM
10.20-10.30 BİYOGAZ İÇERİSİNDEKİ HİDROJEN SÜLFÜRÜN (H2S) BİYOLOJİK DESÜLFÜRİZASYON METODU İLE GİDERİMİ
  Serdar KOYUNCU, Sema ARIMAN
10.30-10.40 EVALUATİON OF THE CHLORAMPHENİCOL RESİSTANCE DİSSEMİNATİON İN UNTREATED HOSPİTAL WASTEWATERS
  Osman KAYALI, Bülent ICGEN
10:40-10:50 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Arzu TEKSOY, Berrak EROL NALBUR, Fehiman ÇİNER, Seval Kutlu AKAL SOLMAZ
10.50-11.00 Kahve Arası
  28. Oturum Başlığı: Çevresel Ortam-Kirletici-Canlı Etkileşimi (Environment-Pollutants-Organism Interactions) - Oturum Başkanı: Rahime Oral/Sait Sofuoğlu
11.00-11.10 BİZİ MİKROALG KURTARACAK
  Göknur ŞİŞMAN AYDIN
11.10-11.20 POLİSTREN NANOKÜRELERİNİN BRACHİONUS PLİCATİLİS ÜZERİNDE AKUT TOKSİKOLOJİK ETKİSİ
  Ahmet Ali BERBER, İbrahim UYSAL, Kemal TEMEL, Hüseyin AKSOY
11.20-11.30 POLİSTREN NANOPLASTİKLERİNİN DAPHNIA MAGNA ÜZERİNDE GENOTOKSİK ETKİSİ
  Ahmet Ali BERBER
11.30-11.40 ASSESSMENT OF CHRONIC-TOXIC RISKS FOR CONSUMPTION OF EDIBLE CROPS GROWN ON NATURALLY ARSENIC CONTAMINATED SOILS
  Begüm TERZİ, Orhan GÜNDÜZ, Sait SOFUOĞLU
11.40-11.50 NİKOTİN PARÇALAYAN PSEUDOMONAS SP. SK5 STRAİNİNİN METABOLİK YOL İZİ ÜRÜNLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  Yiğit TERZİ, Fisun UÇAR
11.50-12.00 FARKLI KAN KAYNAKLARININ AEDES ALBOPİCTUS (DİPTERA: CULİCİDAE)UN ÜREME POTANSİYELİNE ETKİSİ
  Fatma BURSALI, Fatih Mehmet ŞİMŞEK
12.00-12.10 THİAKLOPRİT'İN ARTHROSPİRA PLATENSİS GOMONT (CYANOBACTERİA, CYANOPHYCEAE)'İN GELİŞİMİ VE ANTİOKSİDAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
  Hatice TUNCA, Tuğba ONGUN SEVİNDİK, Ali DOĞRU, Feray KÖÇKAR
12.10-12.20 CAMBİO' NUN CHLORELLA VULGARİS GELİŞİMİ VE ANTİOKSİDAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
  Şükrüye ER, Hatice TUNCA, Ali DOĞRU, Tuba ONGUN SEVİNDİK
12.30-13.30 Öğle Yemeği
  29. Oturum Başlığı: Çevresel Ortam-Kirletici-Canlı Etkileşimi (Environment-Pollutants-Organism Interactions) - Oturum Başkanı: Fatma Öztürk/Fatma Koçbaş/
13.30-13.40 BOLU ATMOSFERİNDE BULUNAN BİYO-AEROSOLLERİN GERÇEK ZAMANLI KANTİTATİF PCR İLE BELİRLENMESİ
  Fatma ÖZTÜRK, Merve AKTÜRK, Naama LANG-YONA, Yınon RUDICH
13.40-13.50 MUSLUK SUYU KONSANTRASYONLARINI KULLANARAK BANYOLARDA TRİHALOMETAN (THM) KONSANTRASYONLARININ MODELLENMESİ
  Mesut GENİŞOĞLU, Sait Cemil SOFUOĞLU
13.50-14.00 KAYSERİ'DE İÇME SUYU KALİTESİNİN MEKANSAL VE ZAMANSAL DEĞİŞİMİ
  Nuray ATES, Filiz DADASER-CELIK; Sehnaz Sule KAPLAN-BEKAROGLU, Buket ERGIN
14.00-14.10 AYVALIK TUZLASI' NIN KİRLİLİK DURUMUNUN YEŞİL VE KAHVERENGİ MAKROALGLER İLE BELİRLENMESİ
  Fatma KOÇBAŞ, Güngör AY, Murat KILIÇ, Fatma KILIÇ
14.10-14.20 MAKRO-OMURGASIZLARIN SU KİRLİLİĞİ TESPİTİNDE KULLANILMASI
  Semra KÜÇÜK
14.20-14.30 GÖKÇEADA TUZ GÖLÜ'NÜN ORNİTOFAUNASI
  İbrahim UYSAL, Yusuf KURT, Herdem ASLAN, Murat TOSUNOĞLU
14.30-14.40 HAZARDOUS WASTE CLASSIFICATION OF WASTE LIGHT-EMITTING DIODE (LED) LAMPS
  Sezen COSKUN, Safinur COSKUNSU
14.40-14.50 ULUABAT GÖLÜ'NDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (GIS) ANALİZİNİN UYGULAMALARI
  Saadet HACISALİHOĞLU, Feza KARAER, Ertuğrul AKSOY
14.50-15.00 Sürdürülebilir tüketim ve çevre cilinci
  Şule TURHAN, Dilek UĞURLU, Lale YILDIZ
15.00-15.30 Kahve Arası
  30. Oturum Başlığı: Mikrokirleticiler ( Micropollutants) - Oturum Başkanı:Ayça Erdem/Aşkın Birgül
15.30-15.40 DİFFERENCES İN RELEASE OF HEAVY METALS FROM WASTE İN VARİOUS LEACHİNG CONDİTİONS
  Anna KRÓL, Kamila MİZERNA (POLONYA)
15.40-15.50 ASSESSMENT OF THE IMPACT OF DOMESTIC SEWAGE TREATMENT PLANTS ON ENVIRONMENT. CASE STUDY OF POLISH RURAL MUNICIPALITY
  Monika PAWLİTA-POSMYK, Małgorzata WZOREK (POLONYA)
15.50-16.00 OCP CONCENTRATION LEVELS AND SOIL-AIR EXCHANGE FOR THE URBAN AND RURAL SITES IN ISTANBUL
  Aigerim Kistaubayeva, Arslan Saral, Ezgi Akyüz, S. Levent Kuzu
16.00-16.10 ORGANOCHLORİNE PESTİCİDES (OCPS) AND POLYCHLORİNATED BİPHENYLS (PCBS) İN BİOTİC AND ABİOTİC SAMPLES FROM JOBOS BAY, PUERTO RİCO.
  Henry ALEGRIA, Perihan Binnur KURT KARAKUŞ (USA)
16.10-16.20 ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE MİKROKİRLETİCİLERİN İZLENMESİ: ANTALYA ÖRNEĞİ
  Merve ÖZKALELİ, Çiğdem MORAL, Ayça ERDEM, Perihan KURT KARAKUŞ, Ayşe GÜNAY, Meltem ASİLTÜRK
16.20-16.30 AMBALAJLI İÇME SUYU ÖRNEKLERİNDE AĞIR METAL ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ
  Aşkın BİRGUL, Pelin TOLUNAY, Hatice Kübra GÜL, Perihan Binnur KURT KARAKUŞ
16.30-16.40 Phthalate Levels in Agricultural Soils of Plastic Covered Greenhouses
  Berkay Umut YEŞİLDAĞLI, Tuğba AYAZ, Bihter OLGUN, Merve ÖZKALELİ,  Ayça ERDEM, Güray DOĞAN, Sema YURDAKUL, Mihriban YILMAZ CİVAN
16.40-16.50 EVALUATION OF PAH LEVELS IN CAR PARKING DUST SAMPLES
  Demet ARSLANBAŞ, Hepsen Bahar AKYILDIZ, Cansu KARAGÖZ KANDEMİR
16.50-17.00  PAH Levels in Street Dust of Heavily Industrialized City in Turkey
  Tuğba AYAZ, Berkay Umut YEŞİLDAĞLI, Mihriban YILMAZ CİVAN
17:00-17:10 İZMİT KÖRFEZİ'NDE POLİSİKLİK AROMATİK HİDROKARBON KİRLİLİĞİNİN TARİHÇESİ VE FUGASİTE BAZLI İNCELEMESİ
  Sümeyye HASANOĞLU, Recep Kaya GÖKTAŞ
17:10-17:20 SPATIAL DISTRIBUTION OF PESTICIDE POLLUTION IN ERGENE RIVER
  Fulya ÇİNGİROĞLU, Seyedmehdi EMADİAN, Ulaş TEZEL, Burçak KAYNAK
17:20-17:30 Ilknur AYRI, Mesut GENISOGLU, Handan GAYGISIZ, Aysun SOFUOGLU, Sait C. SOFUOGLU- HEALTH RISK ASSESSMENT OF INHALATION EXPOSURE TO CHLOROFORM ORIGINATING FROM AUTOMATIC TOILET BOWL CLEANERS
  35. Oturum (Gıda)  -  Oturum Başkanı: Ayşe Demet KARAMAN
17.30-17.40 Hatice KALKAN YILDIRIM, Selvi İCİL - BİYOTEKNOLOJİK PROSESLERDE ÖLÇEK BÜYÜTME PROBLEMLERİ
17.40-17.50  Mohamed GHELLAM, İlkay KOCA - HER YÖNÜYLE NİTRAT
17.50-18.00 Ömer ŞİMŞEK- PSİKOBİYOTİK BAKTERİLER
18.00-18.10 NURHAN GÜNAY, AYŞE DEMET KARAMAN- DENEY LABORATUVARLARI VE TIBBİ LABORATUVARLARDA ISO/IEC 17025 VE ISO 15189 İLE TÜRKİYE'DE AKREDİTASYON YOLCULUĞU
18.10-18.20 Ali GÖNCÜ, H. Ayla SARI, Ali Kemali ÖZUĞUR- GEÇMİŞTEN GELEN SAĞLIK: BOZA
18.20-18.30 NİHAN SAĞCAN, TUNCAY GÜMÜŞ, OSMAN SAĞDIÇ - PEYNİRALTI SUYU PROTEİNLERİNİN BİYOAKTİF PEPTİT ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
18.30-18.40 Nur CEYHAN GÜVENSEN, Tuğçe ERDOĞDU - FONKSİYONEL GIDA OLARAK KULLANILAN PROBİYOTİKLERİN ÜRETİMİNDE MİKROBİYAL EKZOPOLİSAKKARİTLERİN ÖNEMİ
18.40-18.50 Mustafa YAMAN - SÜT İLE HAZIRLANAN KAHVALTILIK GEVREK ÜRÜNLERİNE TAKVİYE EDİLEN FOLİK ASİTİN BİYOERİŞİLEBİLİRLİĞİNİN BELİRLENMESİ
18.50-19.00 Özge Deniz ARSLAN, Ezgi SABANCI, Şule DURMUŞ, Melike CESUR, Aslı YILDIRIM , Aslı YORULMAZ - THE EFFECTS OF TEMPERATURE AND TIME ON 3-MCPD-E, G-E AND DIFFERENT PROPERTIES OF HAZELNUT OIL DURING DEEP-FAT FRYING
19.00-19.10  
SALON 3 - TIP FAKÜLTESİ
  31. Oturum (Sağlık)  -  Oturum Başkanı: Mümin POLAT
09.00-09.10 Mehtap KILIÇ EREN, Ayfer KARLITEPE- DOĞAL ÖLDÜRÜCÜ HÜCRELER VE TÜMÖR MİKROÇEVRESİ
09.10-09.20 Gülcihan Aybike DİLEK, Ümmühan ÇİFTÇİ, Ali SERT, Gamze KÖSE, Ümmühan Meltem ÖZTÜRK, Canan DEMİR BARUTCU, Mümin POLAT - HEMŞİRELİKTE BRANŞLAŞMA: AFEREZ HEMŞİRELİĞİ ÖRNEĞİ
09.20-09.30 Mert SOYSAL- POLİPURPLAD İLE MODİFİYE EDİLMİŞ KALEM GRAFİT ELEKTRODA DAYALIFENİTROTHİONUN VOLTAMETRİK ANALİZİ
09.30-09.40 HATİCE ÖNER - RUH SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNDE BİR KAVRAM OLARAK ÇEVRE DUYARLILIĞI
09.40-09.50 Nefise AKÇELİK, Başar UYMAZ TEZEL, Pınar ŞANLIBABA, Mustafa AKÇELİK - DAM METİLASYONUNUN SALMONELLA'DA BİYOFİLM ÜRETİMİNDEKİ ROLÜ
09.50-10.00 Mümin POLAT, Gülcihan Aybike DİLEK - AÇIK TÜTÜNLERDE BULUNAN TEHLİKE: KADMİYUM
10.00-10.10 Nefise AKÇELİK, Mustafa AKÇELİK - BAKTERİYEL BİYOFİLM YAPILARI İLE MÜCADELE YOLLARI
10.10-10.20 Yusuf SICAK, Ayşe Elif ERDOĞAN ELİUZ - NAR ÇEKİRDEĞİ YAĞININ BİYOAKTİVE SPEKTRUMU
10.20-10.30

Düriye GÖNEN KAYA, Nermin IŞIK - EGE MUTFAĞINDA KULLANILAN YABANİ OTLAR

10.30-10.40 Mümin Polat - INVESTİGATİON OF CARDİAC ENZYMES OF RATS APPLİED TO SYNTHETİC CANNABİNOİD (JWH-200)
10.40-11.00 Kahve Arası
  32. Oturum (Gıda)  -  Oturum Başkanı: Aslı YORULMAZ
11.00-11.10 Burcu ÖZEL, Halil İbrahim KAYA - PROBİYOTİK MİKROORGANİZMALARIN KRONİK HASTALIKLARI TEDAVİ EDİCİ ROLÜ
11.10-11.20 Özge GÖKÇE, Ahmet KÜÇÜKÇETİN, Oğuz GÜRSOY - SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE MİKOTOKSİNLER
11.20-11.30 Işıl VAR, Behzad HESHMATI - BAZI SU KAYNAKLARINDAN SALMONELLA BAKTERİYOFAJININ İZOLASYONU VE TANIMLANMASI
11.30-11.40 Pelin POÇAN, Elif AKBAŞ, Mecit Halil ÖZTOP - QUALITY CHARACTERISTICS OF CHILI PEPPER EXTRACT NANOEMULSIONS STABILIZED BY BIOPOLYMERS
11.40-11.50 Burak ALTINEL, Kübra TULUK - KSİLANAZ İNHİBİTÖRLERİ VE EKMEK ÜRETİMİNDEKİ ETKİLERİ
11.50-12.00 Reyhan İRKİN, Ufuk EREN VAPUR - ÇİĞ SÜTE UYGULANAN İKİ FARKLI ISIL İŞLEM SICAKLIĞININ KAŞAR PEYNİRİNİN MİKROBİYAL KALİTESİNE ETKİLERİ
12.00-12.10  Ezgi GENÇ, Aslı YORULMAZ - ASPİR YAĞININ KIZARTMA STABİLİTESİNİN BELİRLENMESİ
12.10-12.20 Kübra TULUK, Şebnem TAVMAN, Burak ALTINEL, Seher KUMCUOĞLU, Şelale GLAUE  - FARKLI ORANLARDA BAMYA TOZU İKAMESİNİN BEYAZ EKMEĞİN BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
12.20-12.30 Hatice KALKAN YILDIRIM, AŞKIN ECE KESER - FARKLI FERMANTASYON KOŞULLARINDA ÜRETİLEN FERMENTE KIRMIZILÂHANANIN ÖZELLİKLERİ
12.30-13.30 Öğle Yemeği
  33. Oturum (Gıda)  -  Oturum Başkanı: Selda BULCA
13.30-13.40 Hatice KALKAN YILDIRIM, Ezgi DÜNDAR, Erhan CANBAY, Hikmet MEHMEDOV, Eser Y. SÖZMEN - PROPOLİSTEKİ FENOLİK İÇERİKLERE COĞRAFİ ORİJİNİN ETKİLERİ
13.40-13.50 Sebnem KURHAN, Merve MAKİNECİ, Ezgi ÇELİK, Sibel UZUNER, Gulsun AKDEMİR EVRENDİLEK - IŞIK DALGA BOYU VE YOĞUNLUĞU'NUN ALGAL BİYOKÜTLE VE KARBONHİDRAT ÜRETİMİ ÜZERİNE ETKİSİ
13.50-14.00 EBRU YÜZLÜ, ÖMER ZORBA- FERMENTE SUCUKTA ISPANAK VE MAYDANOZ TOZLARI KULLANILARAK SENTETİK NİTRİT MİKTARININ AZALTILABİLME İMKANLARININ YANIT YÜZEY YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ
14.00-14.10 Selda BULCA, Yağmur ÇETİN, Cansu GÜNAY, Özge GÜLER - BALKABAĞI, HAVUÇ PÜRESİ İLAVESİYLE SEBZELİ KEFİR ÜRETİMİ VE DEPOLAMA SÜRESİNCE PH, SU TUTMA KAPASİTESİ, SİNEREZİN DEĞİŞİMİNİN TESPİTİ
14.10-14.20 Aslı AKPINAR, Oktay YERLİKAYA, Ecem AKAN, Harun Raşit UYSAL- PEYNİRALTI SUYU VE TÜRKİYE'DE DEĞERLENDİRİLMESİ
14.20-14.30  
 
  34. Oturum (Sağlık)  -  Oturum Başkanı: Serap GÖKÇE ESKİN
14.30-14.40 Duygu ASPALI, Gülengün TÜRK - VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİNİN ÖNLENMESİ
14.40-14.50 Yıldız DENAT, Zeynep GÜNEŞ - TİP II DİYABETLİLERDE OSA RİSKİ VE RİSK FAKTÖRLERİ
14.50-15.00 Kenan ÖZLER - TAM KAT ROTATOR CUF YIRTIKLARINDA ARTROSKOPİK CERRAHİ TEDAVİYE OSTEOPROZ VE YAPILAN ANESTEZİ ÇEŞİTİNİN ETKİSİ VAR MIDIR?
15.00-15.10 Seher YAMAN, Sakine BOYRAZ - HASTANE ÖNCESİ İNME TANILAMA VE YÖNETİMİ
15.10-15.20 Nurdan GEZER, Ezgi TEMEL - ÜLKEMİZDE PARENTERAL BESLEMEDE HEMŞİRELİK UYGULAMALARI: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ
15:20-15:50 Kahve Arası
 
  36. Oturum (Sağlık)  -  Oturum Başkanı: Ali BELGE
15.50-16.00 Zeynep GÜNEŞ, Dilek ACAR - KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARDA TEDAVİYE UYUMLA İLİŞKİLİ FAKTÖRLER: ANKSİYETE, DEPRESYON, HASTALIK ALGISI
16.00-16.10 İHSAN OBALI, AHMET UYSAL, EMİNE ARSLAN - KONYA İLİNDEKİ BAZI KAMU VE ÖZEL HASTANELERDEKİ HASTALARDAN İZOLE EDİLEN KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARININ İZOLE EDİLDİKLERİ YERLERE GÖRE DAĞILIMI
16.10-16.20 SEVİN KIRDAR, ONUR YAZICI, EMEL CEYLAN, GÜNEŞ ÖZÇOLPAN, NERİMAN AYDIN - ERİŞKİNLERDE SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARININ EPİDEMİYOLOJİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ
16.20-16.30 Meltem DOYKUN, Esra ÇELEN, Hasibe VURAL - TÜRKİYE'DE YETİŞEN BRASSICA NAPUS SUBSP. OLEIFERA TOHUMLARINDAN PROTEİN İZOLASYON YÖNTEMLERİNİN KIYASLANMASI ESRA ÇELEN - TÜRKİYE'DE YETİŞEN BRASSİCA NAPUS SUBSP. OLEİFERA TOHUMLARINDAN PROTEİN İZOLASYON YÖNTEMLERİNİN KIYASLANMASI ESRA ÇELEN - TÜRKİYE'DE YETİŞEN BRASSİCA NAPUS SUBSP. OLEİFERA TOHUMLARINDAN PROTEİN İZOLASYON YÖNTEMLERİNİN KIYASLANMASI ESRA ÇELEN - TÜRKİYE'DE YETİŞEN BRASSİCA NAPUS SUBSP. OLEİFERA TOHUMLARINDAN PROTEİN İZOLASYON YÖNTEMLERİNİN KIYASLANMASI ESRA ÇELEN - TÜRKİYE'DE YETİŞEN BRASSİCA NAPUS SUBSP. OLEİFERA TOHUMLARINDAN PROTEİN İZOLASYON YÖNTEMLERİNİN KIYASLANMASI 
16.30-16.40 Nurdan GEZER, Dilara KUNTER - KLİNİKTE HEMŞİRELİK REHBERLERİNİN KULLANIMI: KAROTİS ENDERTEREKTOMİ ÖRNEĞİ
16.40-16.50 Zeynep BOZKAN, Osman BULUT, Ayşe İpek AKYÜZ ÜNSAL, Zeynep BİLGEN ŞEN, Erol ERKAN, Zeynep ERKAN, Eser ÇAKMAKÇI, Ali BELGE - KEDİLERDE KORNEA SEKESTERLERİNİN SAĞALTIMINDA YÜZEYSEL KERATEKTOMİ SONRASI AMNİYON GREFT UYGULAMASININ ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
16.50-17.00 AYŞE KAHRAMAN, MERVE GÜMÜŞ, ŞEYDA BİNAY - İŞİTSEL GİRİŞİMLERİN PREMATÜRE BEBEKLERE YAPILAN İNVAZİV İŞLEMLER SIRASINDAKİ AĞRI ÜZERİNE ETKİSİ: SİSTEMATİK DERLEME
17.00-17.10 Aslıhan CESUR TURGUT, Mahmut DOĞANTÜRK, Hale SEÇİLMİŞ CANBAY - EVİMİZİ VE SAĞLIĞIMIZI SÜSLEYEN BİTKİ: KOLYOS (PLECTRANTHUS SCUTELLARİOİDES (L.) R. BR.)
17.10-17.20 Hale CANBAY, Mahmut DOĞANTÜRK - BURDUR HALK PAZARI VE UCUZLUK PAZARLARINDAN ALINAN KOZMETİK ÜRÜNLERİNDE AĞIR METAL ANALİZİ
17.20-17.30 Serçin ÖZLEM ÇALIŞKAN, Rahşan ILIKÇI SAĞKAN - FOTODİNAMİK TEDAVİ VE İNFLAMASYON
17.30-17.50 Kahve Arası
  37. Oturum (Sağlık)  -  Oturum Başkanı: Ayten TAŞPINAR
17.30-17.40 Zeynep BOZKAN, Zeynep BİLGEN ŞEN, Gamze Sevri EKREN AŞICI, Burak BULUT, Murat SARIERLER, Ali BELGE - BİR KÖPEKTE UNİLATERAL NEFREKTOMİ VE SİSTOTOMİ İLE SAĞALTILAN ÜROLİTHİASİS VE NEFROLİTHİASİS OLGUSU
17.40-17.50  
17.50-18.00 Funda SANKUR, Ayşe Ferhan AKGÜL - MUĞLA 'DA SEYAHAT KAYNAKLI SITMA OLGUSU
18.00-18.10 Erbey CİHAN, Özge Nur YILMAZ, Sarhan SAKARYA, Şerife Barçın ÖZTÜRK, M. Bülent ERTUĞTUL - ÇEŞİTLİ HASTA ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN KOCURİA KRİSTİNAE VE KOCURİA ROSEA'NIN BİYOFİLM OLUŞTURMA POTANSİYELLERİNİN BELİRLENMESİ
18.10-18.20 Cennet ŞAFAK ÖZTÜRK, Ayten TAŞPINAR - HEMŞİRELİK VE EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN VAJİNUSMUSA İLİŞKİN BİLGİ VE GÖRÜŞLERİ
18.20-18.30 Neriman AYDIN, Güneş ÖZÇOLPAN, Yağız PAT, Sevin KIRDAR - HEPATİT B VİRÜS ENFEKSİYONUNDA ATİPİK SEROLOJİK PROFİLLER İLE HBV DNA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI
18.30-18.40 ŞEYDA BİNAY, MERVE GÜMÜŞ, AYŞE KAHRAMAN - ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE MİGREN
18.40-18.50 Hikmet MEMMEDOV, Latife Merve OKTAY, Burak DURMAZ, Ezgi DÜNDAR, Nur Selvi GÜNEL, Hatice KALKAN YILDIRIM, Eser YILDIRIM SÖZMEN - FARKLI ÇÖZGENLERDE HAZIRLANMIŞ PROPOLİSİN SAĞLIKLI VE KANSER HÜCRE HATLARI ÜZERİNDEKİ SİTOTOKSİK ETKİSİ
18.50-19.00 Dilek SAĞIR, Derya ŞAHİN - PESTİSİTLERİN ÜREME SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

   

Etkinliğin başlamasına kalan süre:

Etkinlik Tarihi
26-28 Ekim 2018

 

İLETİŞİM

MOTTO Turizm
1394 Sok. Mimarsinan Mah. No:13 Kat:1/4 Alsancak/ KONAK / İZMİR
Tel :  (+90 232)  446 06 10
Fax: (+90 232)  446 07 11
e-mail: 

Bahriye JORDAN
jordan@motto.tc

 

 

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.