Hakem değerlendirme süreçleri sonucunda kabul edilen bildiriler Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, Hemşirelik Bilimi Dergisi ve Tralles Tarım Bilimleri Dergisi' nde yayınlanacaktır.

Kongremiz, Yeni Akademik Teşvik Kriterlerini Karşılamaktadır.

POSTER BİLDİRİ LİSTESİ

- Kongreye iki gün katılacak poster sahipleri kongre boyunca, bir gün katılacaklar katıldıkları gün posterlerini asabilirler.

- Posterler basılı olarak yazarlar tarafından hazırlanacaktır. Poster baskı ölçüsü 70cm (genişlik) X 100 cm (yükseklik) şeklinde hazırlanacaktır.

NO YAZAR - BAŞLIK
P-001 GÜLŞAH ÇALIŞKAN KOÇ, SAFİYE NUR DİRİM - MEYVE SUYU TOZU ÜRETİMİ: KÖPÜK KURUTMA
P-002 BURCU ÇABUK, MICHAEL NICKERSON - FERMENTASYON İLE BAKLİYATLARDA BİYOAKTİF PEPTİTLERİN ÜRETİMİ VE ANTİNUTRÜSYONEL FAKTORLERİN AZALIMI
P-003 Mehmet Ali TEMİZ, Atilla TEMUR, Yusuf AKGEYİK - THE EFFECT OF CELTIS TOURNEFORTII FRUIT ON SERUM COPPER AND ELECTROLYTE BALANCE AGAINST COPPER EXPOSURE IN RATS
P-004 ENGİN KILIÇ, Furkan YILMAZ - KOZMETİK ÜRÜNLERDE KORUYUCU MADDE KULLANIMI VE KORUYUCU ETKİNLİK TESTLERİ
P-005 Saadet HACISALİHOĞLU, Feza KARAER-SIĞ GÖLLERDE TROFİK SEVİYENİN BELİRLENMESİ, ULUABAT GÖLÜ ÖRNEĞİ
P-006 Hepsen Bahar AKYILDIZ,  Demet ARSLANBAŞ- DETERMINATION OF PCB LEVELS IN AN UNDERGROUND CAR PARK
P-007 Farih SIRIKEN, Belgin SIRIKEN - İNSAN BESLENMESİNDE DİYETSEL PROTEİN KAYNAĞI OLARAK YENİLEBİLİR BÖCEKLER
P-008 Aşkın Ece KESER, Hatice KALKAN YILDIRIM, Sakine AYHAN - BİRA ATIĞINDAN LAKTOBASİLLUS PENTOSUS İLE LAKTİK ASİT ÜRETİMİ
P-009 AYŞE DENİZ ÇARDAK - KEMİK SAĞLIĞINA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN ETKİSİ
P-010 Seda ALTUNTAS, Volkan ALTUNTAS - GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE YENİ NESİL DİZİLEME (NGS)
P-011 Fadime KAHYAOĞLU, Buket DEMİRCİ - ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ VE GÜÇLENDİRİLMİŞ GIDALARIN SAĞLIK ÜZERİNE ÖNEMİ VE ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE UYGULANMASI
P-012 DENİZ YÜZBAŞIOĞLU, Jalank H. MAHMOUD, Sevcan MAMUR, Fatma ÜNAL -  ANTİDİYABETİK İLAÇ OLAN METFORMİN’İN GENOTOKSİK ETKİSİNİN İN VİTRO İNSAN LENFOSİTLERİNDE KROMOZOMAL ANORMALLİK TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
P-013 Gizem HELVACI, Fatma KARTAL - KEMİK SAĞLIĞI İÇİN EGZERSİZ
P-014 Fatma KARTAL, Gizem HELVACI - PREEKLAMSİ VE FOLİK ASİT
P-015 Hatice Kübra YILDIZ, Safaa AL-TWEISH, Hasibe VURAL - NÜTRİSYONEL GENOMİK: BESİNLERİN GENOM İLE ETKİLEŞİMİ
P-016 Derya ATALAY, Hande Selen ERGE - KONVEKSİYONEL YÖNTEM İLE KURUTULMUŞ BEYAZ ŞAPKALI MANTARLARIN (AGARICUS BISPORUS) YAPISAL DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ
P-017 Özen PARLAK, Ayşe Neslihan DÜNDAR - FENİLKETONÜRİ (PKU) VE ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN ÜRETİLEN BİSKÜVİLERİN BAZI KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
P-018 Hilal CAN, Sima YILMAZ, Betül KARA, Olcay BOYACIOĞLU- FICUS CARICA YAPRAK N-HEKZAN ÖZÜTLERİNİN ANTİMİKROBİYAL ETKİSİ
P-019 NAZMİ SAVAŞ, Serdal ÖĞÜT- NUTRİGENOMİKLER VE KANSER İLİŞKİSİ
P-020 Safaa ALTWEISH, Nihad YOUSSEF, Mohammad Yaser ABAJY - DETECTİON OF METALLO-BETA-LACTAMASES (MBLS) PRODUCİNG FROM ESCHERİCHİA COLİ İN ALEPPO, SYRİA
P-021 Işıl SEZEKLER, Melike ERSÖZ, Ayşe KARATUĞ KAÇAR, Zeynep Mine COŞKUN - BORİK ASİT UYGULANMIŞ YEŞİL ÇAYLA MUAMELE EDİLEN MCF-7 HÜCRELERİNDE HSP 70 VE HSP 90’IN ANLATIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
P-022 MERVE BEZMEN, HATİCE BOZOĞLU - BAKLAGİLLER ÖNEMLİ ANTİOKSİDAN KAYNAĞI MIDIR?
P-023 SELDA BULCA - ISIL İŞLEMLE KAZEİN MİSELLERİNİN DİSSOZİASYONU
P-024 MERVE İLHAN, F.HÜMEYRA YERLİKAYA AYDEMİR - SIĞIR SÜTÜNDEKİ KAZEİN VARYANTLARININ SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
P-025 Ayşe GÜLEŞÇİ, Refika ÖZER, Feyza DERELİ - KARBON AYAK İZİNİ AZALTIN SAĞLIĞA BİR ADIM ATIN
P-026 YYasemin ÇAKIR, Efsun KARABUDAK- HUZUREVİNDE KALAN YAŞLI BIREYLERİN BESLENME DURUMLARININ VE DİYET KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
P-027 Büşra BAŞAKCI, Dide KILIÇALP KILINÇ - MİKROBİYOTA VE OBEZİTE İLİŞKİSİ
P-028 İbrahim UYSAL, Kemal TEMEL, Emine SEVİNÇ POSTACI, Ahmet Ali BERBER, Mehtap OKDEMİR -  ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA HİPERTANSİYON SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
P-029 MEHMET AYTAR, RUKİYE YAVAŞER, MUSTAFA BERK DABANCA, GAMZE BAŞBÜLBÜL - PRUNUS CERASİFERA CV. ‘’PİSSARDİİ NİGRA’’ YAPRAKLARININ ANTİOKSİDAN VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ
P-030 Babajide Emmanuel OLADAPO, Francisco Jose LOPES JUNIOR, Buket DEMİRCİ - OSYRİS ALBA MEYVESİ YENİLMESİNE AİT BİR VAKA
P-031 İBRAHİM KUBİLAY TÜRKAY - VÜCUT GELİŞTİRME SPORUNDA EN ÇOK UYGULANAN ANTRENMAN SİSTEMLERİ
P-032 UFUK EREN VAPUR - COLİFORM GRUBU, HETEROFERMENTATİF BACTERİLRİN NEDEN OLDUĞU ERKEN ŞİŞME PROBLEMLERİNİN TANIMLANMASI VE ÇÖZÜMÜ İÇİN ÖNERİLER
P-033 İBRAHİM KUBİLAY TÜRKAY -EGZERSİZ ŞİDDETİ, RABDOMİYOLİZ VE VÜCUT GELİŞTİRME
P-034 Hilal KILMANOĞLU, Zühal ALKAY, M. Zeki DURAK - ANTİFUNGAL ÖZELLİKLERE SAHİP LAKTİK ASİT BAKTERİLERİ KULLANILARAK BEYAZ EKMEKTE KÜFLENMENİN ENGELLENMESİ VE RAF ÖMRÜNÜN UZATILMASI
P-035 İlkem CEYLAN, Celal ÜLGER - HT-29 İNSAN KOLOREKTAL KANSER HÜCRE HATTINDA EMODİN’İN MİR-25 İFADESİNE ETKİSİ
P-036 İHSAN OBALI, AHMET UYSAL, EMİNE ARSLAN - KONYA İLİNDEKİ BAZI HASTANELERDEN İZOLE EDİLEN K.PNEUMONIAE’LERİN TAKİP EDİLDİKLERİ SERVİS VEYA POLİKLİNİKLERE GÖRE DAĞILIMLARI
P-037 Duygu KAYA BİLECENOĞLU, Esma ANIL - BAKTERİYEL VAJİNOZİS TEDAVİSİNDE PROBİYOTİK KULLANIMI
P-038 Yiğit TERZİ, Füsun UÇAR, Gülhan TUNÇ - KURUTULMUŞ GIDALARDAN SAKKAROFİLİK FUNGUSLARIN İZOLASYON VE İDENTİFİKASYONU
P-039 Erbey CİHAN, Özge Nur YILMAZ, Sarhan SAKARYA - KOLİSTİN DİRENÇLİ KLEBSİELLA PNEUMONİAE ŞUŞLARINDA TİGESİKLİN DUYARLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
P-040 SİBEL SERAP CEYLAN - YENİDOĞAN BANYOSU: YENİDOĞAN HEMŞİRELERİ İÇİN ÖNERİLER
P-041 REYHAN İRKİN - BESLENME VE GIDA ENDÜSTRİSİ ALANLARINDA NANOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR
P-042 Kübra TULUK, Burak ALTINEL- LUPİN UNU İKAMESİNİN EKMEĞİN BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
P-043 GİZEM PEKEN AVCI, SELDA BAŞAR - SUBAKROMİAL IMPINGEMENT SENDROMLU HASTALARDA DOKUZ DELİKLİ PEG TESTİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
P-044 AYNUR ZEYREK - GIDA ÜRETİM AŞAMALARININ METAL-MİNERAL DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ: KARA ÜZÜM PEKMEZİ
P-045 Yüksel BAYRAM, Çiğdem ELGİN KARABACAK - KARABAŞ OTU (LAVANDULA STOECHAS) VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
P-046 Yüksel BAYRAM, Enes Furkan ÇULHA, Atahan Cercis ATLİ- EMÜLSİFİYE ET ÜRÜNLERİNDE GIDA GÜVENLİĞİ
P-047 Meltem EROL, Oya ERCAN, Özlem BOSTAN GAYRET, Pembegül GÜNEŞ, Özgül YİĞİT, Ayşegül GÜNEŞ, İsmet ÇOK - YAVRU RATLARDA PRENATAL, LAKTASYON VE ERKEN POSTNATAL DÖNEMDE HOMOSALATE (HMS) VE 2-ETHYLHEXYL 4-DİMETHYLAMİNOBENZOATE (OD-PABA) NIN ENDOKRİN BOZUCU ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
P-048 Yeliz TEKGÜL, Taner BAYSAL - FARKLI KURUTMA TEKNİKLERİNİN LİMON KABUĞU TOZUNUN DUYUSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
P-049 Oya SAYIN, Seren Gülşen GÜRGEN - YENİDOĞAN KALIN BAĞIRSAĞINDA METOKLOPRAMİD ETKİLERİNİN NİTRİK OKSİT SENTAZ ENZİMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
P-050 Seren Gülşen GÜRGEN, Oya SAYIN - RESVERATROLÜN KARDİYOVASKÜLER KORUYUCU ETKİLERİ
P-051 Seda ALTUNTAS, Volkan ALTUNTAS - GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE YENİ NESİL DİZİLEME (NGS)
P-052 Gülsen GÜNEŞ, Semiramis KARLIDAĞ, Rukuye AYLAZ- ARI SÜTÜNÜN BAL VE ÇOCUK SAĞLIĞINA ETKİLERİ
P-053 Burak GÜNEŞ, Nefise AKÇELİK, Mustafa AKÇELİK- BİYOFİLM YAPıSı İLE MÜCADELEDE EDNA’NıN KULLANıMı
P-054 ESRA SELİN DAVARCIOĞLU- ÇÖLYAK HASTALIĞI İLE MÜCADELEDE GLUTEN INTOLERANSINA ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR
P-056 Emre SEVİNDİK, Kübra YALÇIN - EGE BÖLGESİNDE YETİŞEN CİTRUS TÜRLERİNİN KLOROPLAST (CPDNA) TRNL-F DİZİLERİNE DAYALI FİLOGENETİK İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ
P-057 Ahmet Tuncay KARPUZOĞLU, Yusuf NİKPEYMA - KAHRAMANMARAŞ VE PAZARCIK LOKASYONLARINDA SİİRT ÇEŞİDİ ANTEPFISTIĞININ (PİSTACİA VERA L.) FENOLOJİK GÖZLEM VE İÇ MEYVE GELİŞİM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
P-058 SİMRU BAŞ, HÜSEYİN ÇANCI, MEHMET BİLGEN - MAŞ FASULYESİ [VİGNA RADİATA (L.) WİLCZEK] TOHUMLARININ ÇİMLENMESİNDE FARKLI TUZ KONSANTRASYONLARININ ETKİSİ
P-059
ERCAN ÇÖPOĞLU, MEHMET AYDIN BAYKUŞ, AHMET ÖZÇELİK, BARIŞ TEMBELO, MUSTAFA YİĞİT, VOLKAN AYDINLI, BERAT ALBAYRAK, AYŞE YAZLIK
- MEYVE FİDANLIK ALANLARINDA YABANCI OT TÜRLERİ VE ETKİLERİ: DÜZCE MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ
P-060 BURCU BEGÜM KENANOĞLU, EMİNE SEDA KOPTUR - BİBER ÇEŞİTLERİNDE OSMOPRIMING (%1’LİK KNO3) UYGULAMASININ GÜÇ TESTLERİNDEKİ PERFORMANSLARINA ETKİSİ
P-061 BURCU BEGÜM KENANOĞLU, EMİNE SEDA KOPTUR- OSMOPRIMING (%1’LİK CACL2) UYGULAMASININ BİBER TOHUMLARININ GÜÇ TESTLERİNDEKİ PERFORMANSLARINA ETKİSİ
P-062 Nalan TÜRKOĞLU, Ezelhan ŞELEM, Yekbun ALP, Sokar Salah JALAL - KUZEY IRAK’TA DOĞAL OLARAK YETİŞEN NERGİSLER
P-063 Pelin ÇAMOĞLU, Zeynel DALKILIÇ - RUTACEAE FAMİLYASINDAKİ GC-MS ÇALIŞMALARI
P-064 Burcu YILDIZ, Mürüvvet ILGIN - DOĞU AKDENİZ BÖLGESİNDE YER ALAN OSMANİYE İLİ BAHÇE İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN İNCİR (FİCUS CARİCA L.) GENOTİPLERİNİN SELEKSİYON YOLUYLA SEÇİMİ
P-065 Huriye Yasemin KORKMAZ, Mehmet Kubilay ER - RE-İZOLASYON İLE SİTOPHİLUS ORYZAE’YE PATOJENİTE BAKIMINDAN YEREL BİR BEAUVERİA BASSİANA İZOLATINDAKİ VARYASYON
P-067 Arif DEMİRCİ, Gürsel KARACA - MUĞLA İLİ MARUL ALANLARINDA SORUN OLAN YABANCI OTLAR VE BUNLARIN KİMYASAL MÜCADELESİ
P-068 Esra ALBAZ, Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ - BAĞDA YAPRAKPİRELERİ [ASYMMETRASCA DECEDENS (PAOLİ) VE EMPOASCA DECİPİENS PAOLİ (HOMOPTERA: CİCCADELLİDAE)]’ İN MÜCADELESİ VE YAŞANAN SORUNLAR
P-069 Esra ALBAZ, Nurda GÜNGÖR SAVAŞ - TARIMSAL SAVAŞIMDA PESTİSİT KULLANIMININ İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMİ
P-070 Pelin KELEŞ ÖZTÜRK, Saadettin BALOĞLU - HATAY İLİ BİBER ÜRETİM ALANLARINDA VİRÜSLERİN BELİRLENMESİ
P-071 Pelin KELEŞ ÖZTÜRK, Saadettin BALOĞLU - OSMANİYE İLİNDE AÇIK ALANDA YETİŞTİRİLEN BİBERLERDE BAZI VİRÜSLERİN VARLIĞI VE DAĞILIMI
P-072 Huriye Yasemin KORKMAZ, Mehmet Kubilay ER - YEREL BEAUVERİA BASSİANA İZOLATININ DEPOLANMIŞ TAHIL ZARARLISI ÜÇ COLEOPTERE ETKİNLİĞİ: KONSANTRASYON-ÖLÜM İLİŞKİSİ
P-073  Suat SEZEN, Nilgün POYRAZ, Mehmet Burçin MUTLU- TARIMSAL TOPRAKLARDAKİ FUNGUSLARIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÖN ÇALIŞMA
P-074 Rahime ORAL, Fatma KOÇBAŞ - DENİZ KESTANESİ EMBRİYOLARI ÜZERİNE POTASYUM SİYANÜRÜN TOKSİSİTESİ
P-075 Refik BOZBUGA, Pakize GÖK GÜLER, Halil TOKTAY, Mustafa IMREN - CALRETİCULİN GENİ KULLANARAK MELOİDOGYNE TÜRLERİNDE MOLEKÜLER FİLOGENETİĞİ
P-076 Selda KOZAK ÖZDEMİR, Ali ERKILIÇ - BAZI DAYANIKLILIK TEŞVİK EDİCİ KİMYASALLARIN İN VİTRO KOŞULLARDA PHOMA TRACHEİPHİLA (KANC. & GHİK.) ÜZERİNE ETKİLERİ
P-077 GULSHAN IRSHAD, Salman GHUFFAR, Farah NAZ, Inam UL HAQUE, Amir BASHİR- PAKİSTAN'DAKİ GRAFİKLERİN BAZI ÇEKİÇLERİNİN OLUŞTURULMASI VE BİTKİSEL TEMEL YAĞLARI ARASINDAKİ BIO YÖNETİMİNİN MORFOLOJEN MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU
P-078 Mehmet ERDİL - MANİSA- SARIGÖL İLÇESİNDE ÜRETİCİLERİN PESTİSİT KULLANIMI KONUSUNDA ANKET SONUÇLARI
P-079 Hülya ÖLÇER FOOTITT, Emeti KÖSE, Tarıq ALMOUSA - AMARANTHUS RETROFLEXUS L.; TÜRKİYEDE TARIMSAL ARAZİLERİN BELALI YABANCI OTU
P-080 Selda KOZAK ÖZDEMİR, Aysel Zübeyde ERDEVİL, İrem KARATOP, Sıddıka UYSAL - ÇİLEKTE SİYAH KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ ETMENİ RHİZOCTONİA SOLANİ' YE KARŞI BAZI FUNGİSİTLERİN ETKİLERİ
P-081 Mehmet Fatih TOLGA, Zeynep YOLDAŞ - BADEM AĞAÇLARINDA BULUNAN THYSANOPTERA TAKIMINA AİT TÜRLER
P-082 Refik BOZBUGA, Pakize GOK GULER- MOLECULAR PHYLOGENY OF HUMAN AND PHYTO NEMATODE-PARASİTES USİNG RİBOSOMAL RNA GENE 
P-083 TİJEN TAŞKIN, GÜLCAN YIKILMAZSOY - MAYDANOZDA STEMPHYLIUM YAPRAK LEKESİ (STEMPHYLIUM VESİCARIUM) HASTALIĞININ TÜRKİYE’DE İLK TESPİTİ
P-084 Pakize GOK GULER, Refik BOZBUGA - MOLECULAR ASSOCİATİON OF NEMATODE TRANSMİTS VİRUS İNTERACTİONS USİNG RİBOSOMAL RNA GENE
P-085 Mehmet KAVAK, Esra AŞKIN, Ayşenur AYDOĞDU, Nida KÜLCÜOĞLU, Ömer KUŞKAPAN, Furkan KOVANKAYA, Emrecan DEMİRTAŞ, AYŞE YAZLIK - DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KONURALP YERLEŞKESİNDE BİTKİ TÜRLERİ VE ETKİLERİ
P-086 FİLİZ PARÇA, YAKUP ONUR KOCA, AYDIN ÜNAY - TÜRKİYEDE BAKLAGİL TOHUMLARININ KALİTESİ NASIL ARTIRILIR?
P-087 Ebru DERELLİ TÜFEKÇİ, Hussein Abdullah Ahmed AHMED, Güray AKDOĞAN, Serkan URABEY- KANOLA (BRASSİCA NAPUS L.) BİTKİSİNDE KURAKLIK STRESİ İLE İLİŞKİLİ TRANSKRİPSİYON FAKTÖRLERİNİN PROFİLLENMESİ
P-088 Bekir YILDIRIM, Yasin ARSLAN, Diğdem TRAK, Hasan GENÇ, Erdal KENDÜZLER - LATHYRUS EGIRDIRICUS H.GENC & A.SAHİN VE LATHYRUS TEFENNICUS H. GENÇ & A. ŞAHİN TÜRLERİNİN TOHUM KİMYASI
P-089 Sohaib SARFRAZ, Shahbaz TALİB SAHİ, Abdul REHMAN, Nasir AHMAD RAJPUT, Muhammad WAQAR ALAM, Akhtar HAMEED, Kashif RİAZ - ANTAGONİSTİC POTENTİAL OF BACİLLUS SPP. ASSOCİATED WİTH POTATO RHİZOSPHERE FOR CONTROLLİNG PECTOBACTERİUM BASED İNFECTİONS İN POTATO
P-090 EMİNE BUDAKLI ÇARPICI, Nigar TATAR, Yasin ÖZTÜRK - FARKLI KÖKLENDİRME ORTAMLARININ YAYGIN YONCANIN (MEDİCAGO SATİVA L.) KLONAL ÇOĞALTIMI ÜZERİNE ETKİLERİ
P-091 MUHAMMET KARAŞAHİN - TOPRAKSIZ RULO ÇİM - 
P-092 HÜSEYİN BAŞAL, Hatice Kübra GÖREN , Talih GÜRBÜZ - F7 GENERASYONUNDA PAMUK (GOSSYPİUM HİRSUTUM L.) DÖL SIRALARININ KURAKLIK STRESİNE KARŞI TEPKİLERİNİN BELİRLENMESİ
P-093 Seydi AYDOĞAN, Mehmet ŞAHİN, Aysun GÖÇMEN AKÇACIK, Berat DEMİR, Sümeyra HAMZAOĞLU, Enes YAKIŞIR - FARKLI PROTEİN ORANLARINDAKİ EKMEKLİK BUĞDAY GENOTİPLERİNİN KALİTE ÖZELLİKLERİ
P-094 Hüseyin UYSAL, Emre SEVİNDİK- ÇÖREKOTU (NİGELLA SATİVA L.) GENOTİPLERİNDE ZİGOTİK TOHUM TASLAKLARININ KÜLTÜRÜ İLE ISLAH HATLARININ OLUŞTURULMASI
P-095 SELÇUK ÇETİN, ÇAĞLAR KAYA, UĞUR SARI, İSKENDER TİRYAKİ - ÇİMLENME EVRESİNDE KURAĞA TOLERANT YONCA (MEDİCAGO SATİVA L.) GENOTİPLERİNİN TESPİTİNDE IN-VİTRO ŞARTLARIN BELİRLENMESİ
P-096 Alpay BALKAN, Oğuz BİLGİN, İsmet BAŞER, Temel GENÇTAN - TRAKYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA MAKARNALIK BUĞDAY YEREL POPULASYONLARININ PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ
P-097 ÇAĞLAR KAYA, SELÇUK ÇETİN, UĞUR SARI, İSKENDER TİRYAKİ - YONCA (MEDİCAGO SATİVA L.)’DA IN VİTRO ÇALIŞMALAR İÇİN ETKİN TOHUM STERİLİZASYON YÖNTEMİNİN BELİRLENMESİ
P-098 Gülşah DEĞİRMENCİ, Ali YİĞİT, Osman EREKUL - AKDENİZ İKLİM KUŞAĞINDA MAKARNALIK BUĞDAY (TRİTİCUM DURUM DESF.) ÇEŞİTLERİNİN ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİ
P-099 Celaleddin Emre YÜKSEL, Gürkan BİLİR, Ömer TAŞ, Ahmet Can OLCAY, Deniz EKİNCİ - EŞKİNA BALIĞI (SCİAENA UMBRA) SOLUNGAÇ DOKUSUNDAN KATALAZ ENZİMİNİN KISMİ SAFLAŞTIRILMASI, KARAKTERİZASYONU VE BAZI AĞIR METALLERİN İNHİBİSYON KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
P-100 Ulviye KARACALAR, Erkan CAN, Şafak SEYHANEYILDIZ CAN, Volkan KIZAK - SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ANESTEZİK MADDE OLARAK KULLANILAN BİTKİSEL ESANSİYEL YAĞLARIN ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE YAPILMIŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR
P-101 Aysun KÜÇÜKDERMENCİ, Aynur LÖK, Ali KIRTIK, Evrim KURTAY, Altan LÖK, Filiz ÖZTEKİN - MAMUNLARIN (UPOGEBIID) YUVALANMA ÖZELLİKLERİ
P-102 Aynur LOK, Evrim KURTAY, Ali KIRTIK, Aysun KÜÇÜKDERMENCİ, Altan LÖK, Filiz ÖZTEKİN - SÜLÜNESLERİN (SOLEN MARGINATUS) YAŞAM ALANLARINDA SEDİMENT YAPILARI
P-103 Asena Gül ÜNVER, Sevim HAMZAÇEBİ, Melikşah Dilcan AKPINAR - PİGMENTASYON KAYNAĞI OLARAK PANCAR KÖKÜ KIRMIZISI (BETA VULGARİS RUBA-E162) VE KINANIN (LAWSONİA İNERMİS) PORTAKAL ÇİKLET (MAYLANDİA ESTHAREA) ÜZERİNDE RENKLENDİRME ETKİLERİ
P-104 Onur KARADAL, Derya GÜROY - BİTKİSEL KÖKENLİ YEM KATKI MADDELERİNİN BAZI AKVARYUM BALIKLARININ RENKLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
P-105 Meltem AŞAN-ÖZÜSAĞLAM, Ayşe YAVUZ - AVOKADO YAPRAK EKSTRELERİNİN SU ÜRÜNLERİNDE DOĞAL YEM KATKISI OLARAK KULLANIM POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI
P-106 ÖZGE DOĞANAY ERBAŞ KÖSE, ZEKİ MUT, HASAN AKAY- ANIZ YAKMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ANIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ
P-107 ALİ RIZA ÖZTÜRKMEN - TÜRKİYE – SURİYE SINIRINDAKİ MAYINLI ALANLARIN TOPRAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
P-108 İRİNA TELİTSYNA, Valeria SHVANOVA, Mihail GALKİN, Fatima SEREBRYANAYA, Elena BEZRODNOVA, Ludmila ELİSEEVA, Yulia SOROMİTKO - COMPARATIVE MICROMORPHOLOGICAL INVESTIGATION OF SPECIES OF GENUS POLYGALA L., GROWING ON THE TERRITORY OF THE NORTHERN CAUCASUS (P. ALPİCOLA RUPR. AND P. CAUCASİCA L.)
P-109 Edward MACHS, Aleksandr KOROBKOV, Ramazan MURTAZALİEV, Violetta KOTSERUBA - MOLECULAR STUDİES OF WORMWOOD SECTİON OF ABROTANUM
P-112 EZGİ AYDIN, ZARİFE SUZAN TANELİ, ELA ATIŞ, YARKIN AKYÜZ, H.ECE SALALI- HAYVANSAL ÜRETİMİN ÇEVRESEL VE EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
P-113 MERVE BUDAK, LEVENT MERCAN - KARAYAKA VE BAFRA KOYUNLARINDA SÜT VERİMİ İLE İLİŞKİLİ BAZI MİKROSATELLİT LOKUSLARIN ARAŞTIRILMASI
P-114 GÜLŞAH ÇALIŞAN KOÇ - TARıM ATıKLARıNDAN MUSİLAJ ELDESİ 
P-115 HÜSEYİN NAİL AKGÜL - TARIM MAKİNELERİ ÖNLİSANS PROGRAMINA SINAVSIZ YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN 2015 YILI TERCİH EĞİLİMLERİNİN İRDELENMESİ
P-116 GAMZE KURTULUŞ, ASLIHAN ÇETİNBAŞ GENÇ, FATMA YANIK, FİLİZ VARDAR - BORİK ASİTİN VİBİRNUM TİNUS L. (CAPRİFOLİACEAE)' NİN IN VITRO POLEN TÜP UZAMASI ÜZERİNE ETKİSİ
P-117 NALAN TURGUT - RİSK MANAGEMENT OF ESCHERİCHİA COLİ O157: H7 IN FOOD
P-118 B. Taylan KOÇ, T. Çiğdem OĞUZOĞLU - SÜT SIĞIRLARINDA BOVİNE ADENOVİRUSUN VİROLOJİK VE SEROLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI
P-119 Hasan Hüseyin ÖZTÜRK, Cengiz KARACA, Nusret MUTLU, Bülent AYHAN, Ümran ATAY - AYDIN İLİNDE ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ ATIKLARINDAN ENERJİ ÜRETİMİ
P-120 ZEYNEP AYDOĞAN, MUSTAFA CEMAL DARILMAZ, ÜMİT İNCEKARA, ALİ GÜROL - BAZI DYTİSCİDAE (COLEOPTERA) TÜRLERİNDE AĞIR ELEMENT KONTAMİNASYONU
P-121 NALAN TURGUT - SU KİRLİLİĞİ YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
P-122 Emre KUZUGÜDENLİ, Ayhan AKYOL, Canpolat KAYA, Hüseyin GÖKTAŞ- EKOLOJİ TEMELLİ DOĞA EĞİTİMLERİNİN ENGELLİ GENÇLERİN SOSYAL BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
P-123 Dilek KESKİN, Birsen KIRIM - BALIK VE BALIK ÜRÜNLERİNDE BULUNAN ÖNEMLİ GIDA KAYNAKLI PATOJENLER 
P-124 DERYA AYRAL ÇINAR - ORGANİK KİRLETİCİLERİN KİLLİ TOPRAKLARDAKİ ADSORPSİYON ÇALIŞMALARINDA TOPRAK SU İÇERİĞİNİN ROLÜNÜN İNCELENMESİ
P-125 EMİNE OKUMUŞ, EMRE BAKKALBAŞI - FENOLİK BİLEŞİKLERİN NİTRİK OKSİT RADİKAL İNHİBİSYONU ÜZERİNE ETKİSİ
P-126 Bakhtiyor KARİMOV, Uwe WALLER, Michael MATTHİES - RURAL FOOD FİSH PRODUCTİON İMPROVEMENT STRATEGİES İN LOWER REACH OF AMUDARYA RİVER, SOUTHERN ARAL SEA REGİON UNDER CONDİTİONS OF CHANGİNG CLİMATE AND İNCREASİNG WATER SALİNİZATİON 
P-127 Derya ATALAY, Nur YEŞİLYURT, Hande Selen ERGE - FARKLI SICAKLIKLARDA DEPOLANAN ÇAM KOZALAĞI REÇELİNİN HİDROKSİMETİLFURFURAL VE BAZI BİYOAKTİF BİLEŞİKLERİNDEKİ DEĞİŞİM
P-128 Birsen KIRIM, Dilek KESKİN, Mehmet GÜLER, Sema MİDİLLİ, Ebru YILMAZ, Deniz ÇOBAN, Ant Yıleri KEMER  - SÜLÜKLERİN GENEL BİYOLOJİSİ VE ALTERNATİF TIPTA KULLANIMI
P-129 FATMA BURSALI, Fatih Mehmet ŞİMŞEK - AYDIN BÖLGESİNDE TESPİT EDİLEN SİVRİSİNEK TÜRLERİ 
P-130 Esra ÇELEN, Ebru AVCI, Hasibe VURAL,- PROSTAT KANSERİ HASTALARINDA APOPTOZ İLİŞKİLİ KASPAZ-3 GENİNDE GENETİK POLİMORFİZM
P-131 Adnan Fatih DAĞDELEN, Semra ÇAVUŞ, Esma KORKMAZ, Ayşe DAĞDELEN - GIDA İLE TEMAS EDEN MALZEMELER KONTROLLERİNDE KULLANILAN ANALİTİK METOTLAR İÇİN VALİDASYON PROSEDÜRLERİ
P-132 Zuhal EMLEK SERT, Aslı KALKIN, Sevcan TOPÇU, YEŞİL ALANLARIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ
P-133  
P-134  
P-135  
P-136  
P-137  
p-138  
P-139  
Etkinliğin başlamasına kalan süre:

Etkinlik Tarihi
26-28 Ekim 2018

 

İLETİŞİM

MOTTO Turizm
1394 Sok. Mimarsinan Mah. No:13 Kat:1/4 Alsancak/ KONAK / İZMİR
Tel :  (+90 232)  446 06 10
Fax: (+90 232)  446 07 11
e-mail: 

Bahriye JORDAN
jordan@motto.tc

 

 

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.