2. ULUSLARARASI TARIM, ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ

ONURSAL BAŞKAN

Prof. Dr. Osman Selçuk ALDEMİR
(Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü)
 

KONGRE BAŞKANLARI

 Prof. Dr. Cafer TURGUT
(Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi)

Doç. Dr. Perihan Binnur KURT KARAKUŞ
(Bursa Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü)

Doç. Dr. Serdal ÖĞÜT
(Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi)

 

DÜZENLEME KURULU

Arş. Gör. Melis YALÇIN
(Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Levent ATATANIR
(Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Aşkın BİRGÜL
(Bursa Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi)

Doç. Dr. Ayşe Demet KARAMAN
(Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Esra Örenlili YAYLAGÜL
(Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Merve Özkaleli
(Bursa Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi)

Serhan MERMER
(Oregon State University, USA

 

KONGRE SEKRETERLERİ

Araş. Gör. Şenay ÇATAK

Araş. Gör. Burcu Deniz GÜNEŞ

Araş. Gör. Ayçil Özturan ŞİRİN

Zir. Müh. (MSc) Zeliha ŞİMŞEK

Zir. Müh. (MSc) Gülten ÖZŞİRVAN
 

 

HUKUK DANIŞMANI

Av. Çağlar SELÇUK (Aydın Barosu)
(GSM 0506 9196291)