ULUSLARARASI TARIM, ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ

ONURSAL BAŞKAN

Prof. Dr. Cavit BİRCAN
(Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Arif KARADEMİR
(Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü)

 

KONGRE BAŞKANLARI

 Prof. Dr. Cafer TURGUT
(Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi)

Doç. Dr. Perihan Binnur KURT KARAKUŞ
(Bursa Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü)

Doç. Dr. Serdal ÖĞÜT
(Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi)

 

DÜZENLEME KURULU

Arş. Gör. Melis YALÇIN
Yrd. Doç. Dr. Aşkın BİRGÜL
Arş. Gör. Şenay ÇATAK
Yrd. Doç. Dr. Levent ATATANIR
Araş. Gör. Hatice Kübra GÜL
Araş. Gör. Okan KARATAŞ    
Öğr. Gör. İsmail BÖLÜK