ULUSLARARASI TARIM, ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ

- Kongreye iki gün katılacak poster sahipleri kongre boyunca, bir gün katılacaklar katıldıkları gün posterlerini asabilirler.

- Posterler basılı olarak yazarlar tarafından hazırlanacaktır. Poster baskı ölçüsü 70cm (genişlik) X 100 cm (yükseklik) şeklinde hazırlanacaktır.

NO YAZAR - BAŞLIK
P-001 GÜLŞAH ÇALIŞKAN KOÇ, SAFİYE NUR DİRİM - MEYVE SUYU TOZU ÜRETİMİ: KÖPÜK KURUTMA
P-002 BURCU ÇABUK, MICHAEL NICKERSON - FERMENTASYON İLE BAKLİYATLARDA BİYOAKTİF PEPTİTLERİN ÜRETİMİ VE ANTİNUTRÜSYONEL FAKTORLERİN AZALIMI
P-003 Mehmet Ali TEMİZ, Atilla TEMUR, Yusuf AKGEYİK - THE EFFECT OF CELTIS TOURNEFORTII FRUIT ON SERUM COPPER AND ELECTROLYTE BALANCE AGAINST COPPER EXPOSURE IN RATS
P-004 ENGİN KILIÇ, Furkan YILMAZ - KOZMETİK ÜRÜNLERDE KORUYUCU MADDE KULLANIMI VE KORUYUCU ETKİNLİK TESTLERİ
P-005 Saadet HACISALİHOĞLU, Feza KARAER-SIĞ GÖLLERDE TROFİK SEVİYENİN BELİRLENMESİ, ULUABAT GÖLÜ ÖRNEĞİ
P-006 Hepsen Bahar AKYILDIZ,  Demet ARSLANBAŞ- DETERMINATION OF PCB LEVELS IN AN UNDERGROUND CAR PARK
P-007 Farih SIRIKEN, Belgin SIRIKEN - İNSAN BESLENMESİNDE DİYETSEL PROTEİN KAYNAĞI OLARAK YENİLEBİLİR BÖCEKLER
P-008 Aşkın Ece KESER, Hatice KALKAN YILDIRIM, Sakine AYHAN - BİRA ATIĞINDAN LAKTOBASİLLUS PENTOSUS İLE LAKTİK ASİT ÜRETİMİ
P-009 AYŞE DENİZ ÇARDAK - KEMİK SAĞLIĞINA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN ETKİSİ
P-010 Seda ALTUNTAS, Volkan ALTUNTAS - GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE YENİ NESİL DİZİLEME (NGS)
P-011 Fadime KAHYAOĞLU, Buket DEMİRCİ - ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ VE GÜÇLENDİRİLMİŞ GIDALARIN SAĞLIK ÜZERİNE ÖNEMİ VE ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE UYGULANMASI
P-012 DENİZ YÜZBAŞIOĞLU, Jalank H. MAHMOUD, Sevcan MAMUR, Fatma ÜNAL -  ANTİDİYABETİK İLAÇ OLAN METFORMİN’İN GENOTOKSİK ETKİSİNİN İN VİTRO İNSAN LENFOSİTLERİNDE KROMOZOMAL ANORMALLİK TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
P-013 Gizem HELVACI, Fatma KARTAL - KEMİK SAĞLIĞI İÇİN EGZERSİZ
P-014 Fatma KARTAL, Gizem HELVACI - PREEKLAMSİ VE FOLİK ASİT
P-015 Hatice Kübra YILDIZ, Safaa AL-TWEISH, Hasibe VURAL - NÜTRİSYONEL GENOMİK: BESİNLERİN GENOM İLE ETKİLEŞİMİ
P-016 Derya ATALAY, Hande Selen ERGE - KONVEKSİYONEL YÖNTEM İLE KURUTULMUŞ BEYAZ ŞAPKALI MANTARLARIN (AGARICUS BISPORUS) YAPISAL DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ
P-017 Özen PARLAK, Ayşe Neslihan DÜNDAR - FENİLKETONÜRİ (PKU) VE ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN ÜRETİLEN BİSKÜVİLERİN BAZI KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
P-018 Hilal CAN, Sima YILMAZ, Betül KARA, Olcay BOYACIOĞLU- FICUS CARICA YAPRAK N-HEKZAN ÖZÜTLERİNİN ANTİMİKROBİYAL ETKİSİ
P-019 NAZMİ SAVAŞ, Serdal ÖĞÜT- NUTRİGENOMİKLER VE KANSER İLİŞKİSİ
P-020 Safaa ALTWEISH, Nihad YOUSSEF, Mohammad Yaser ABAJY - DETECTİON OF METALLO-BETA-LACTAMASES (MBLS) PRODUCİNG FROM ESCHERİCHİA COLİ İN ALEPPO, SYRİA
P-021 Işıl SEZEKLER, Melike ERSÖZ, Ayşe KARATUĞ KAÇAR, Zeynep Mine COŞKUN - BORİK ASİT UYGULANMIŞ YEŞİL ÇAYLA MUAMELE EDİLEN MCF-7 HÜCRELERİNDE HSP 70 VE HSP 90’IN ANLATIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
P-022 MERVE BEZMEN, HATİCE BOZOĞLU - BAKLAGİLLER ÖNEMLİ ANTİOKSİDAN KAYNAĞI MIDIR?
P-023 SELDA BULCA - ISIL İŞLEMLE KAZEİN MİSELLERİNİN DİSSOZİASYONU
P-024 MERVE İLHAN, F.HÜMEYRA YERLİKAYA AYDEMİR - SIĞIR SÜTÜNDEKİ KAZEİN VARYANTLARININ SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
P-025 Ayşe GÜLEŞÇİ, Refika ÖZER, Feyza DERELİ - KARBON AYAK İZİNİ AZALTIN SAĞLIĞA BİR ADIM ATIN
P-026 YYasemin ÇAKIR, Efsun KARABUDAK- HUZUREVİNDE KALAN YAŞLI BIREYLERİN BESLENME DURUMLARININ VE DİYET KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
P-027 Büşra BAŞAKCI, Dide KILIÇALP KILINÇ - MİKROBİYOTA VE OBEZİTE İLİŞKİSİ
P-028 İbrahim UYSAL, Kemal TEMEL, Emine SEVİNÇ POSTACI, Ahmet Ali BERBER, Mehtap OKDEMİR -  ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA HİPERTANSİYON SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
P-029 MEHMET AYTAR, RUKİYE YAVAŞER, MUSTAFA BERK DABANCA, GAMZE BAŞBÜLBÜL - PRUNUS CERASİFERA CV. ‘’PİSSARDİİ NİGRA’’ YAPRAKLARININ ANTİOKSİDAN VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ
P-030 Babajide Emmanuel OLADAPO, Francisco Jose LOPES JUNIOR, Buket DEMİRCİ - OSYRİS ALBA MEYVESİ YENİLMESİNE AİT BİR VAKA
P-031 İBRAHİM KUBİLAY TÜRKAY - VÜCUT GELİŞTİRME SPORUNDA EN ÇOK UYGULANAN ANTRENMAN SİSTEMLERİ
P-032 UFUK EREN VAPUR - COLİFORM GRUBU, HETEROFERMENTATİF BACTERİLRİN NEDEN OLDUĞU ERKEN ŞİŞME PROBLEMLERİNİN TANIMLANMASI VE ÇÖZÜMÜ İÇİN ÖNERİLER
P-033 İBRAHİM KUBİLAY TÜRKAY -EGZERSİZ ŞİDDETİ, RABDOMİYOLİZ VE VÜCUT GELİŞTİRME
P-034 Hilal KILMANOĞLU, Zühal ALKAY, M. Zeki DURAK - ANTİFUNGAL ÖZELLİKLERE SAHİP LAKTİK ASİT BAKTERİLERİ KULLANILARAK BEYAZ EKMEKTE KÜFLENMENİN ENGELLENMESİ VE RAF ÖMRÜNÜN UZATILMASI
P-035 İlkem CEYLAN, Celal ÜLGER - HT-29 İNSAN KOLOREKTAL KANSER HÜCRE HATTINDA EMODİN’İN MİR-25 İFADESİNE ETKİSİ
P-036 İHSAN OBALI, AHMET UYSAL, EMİNE ARSLAN - KONYA İLİNDEKİ BAZI HASTANELERDEN İZOLE EDİLEN K.PNEUMONIAE’LERİN TAKİP EDİLDİKLERİ SERVİS VEYA POLİKLİNİKLERE GÖRE DAĞILIMLARI
P-037 Duygu KAYA BİLECENOĞLU, Esma ANIL - BAKTERİYEL VAJİNOZİS TEDAVİSİNDE PROBİYOTİK KULLANIMI
P-038 Yiğit TERZİ, Füsun UÇAR, Gülhan TUNÇ - KURUTULMUŞ GIDALARDAN SAKKAROFİLİK FUNGUSLARIN İZOLASYON VE İDENTİFİKASYONU
P-039 Erbey CİHAN, Özge Nur YILMAZ, Sarhan SAKARYA - KOLİSTİN DİRENÇLİ KLEBSİELLA PNEUMONİAE ŞUŞLARINDA TİGESİKLİN DUYARLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
P-040 SİBEL SERAP CEYLAN - YENİDOĞAN BANYOSU: YENİDOĞAN HEMŞİRELERİ İÇİN ÖNERİLER
P-041 REYHAN İRKİN - BESLENME VE GIDA ENDÜSTRİSİ ALANLARINDA NANOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR
P-042 Kübra TULUK, Burak ALTINEL- LUPİN UNU İKAMESİNİN EKMEĞİN BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
P-043 GİZEM PEKEN AVCI, SELDA BAŞAR - SUBAKROMİAL IMPINGEMENT SENDROMLU HASTALARDA DOKUZ DELİKLİ PEG TESTİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
P-044 AYNUR ZEYREK - GIDA ÜRETİM AŞAMALARININ METAL-MİNERAL DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ: KARA ÜZÜM PEKMEZİ
P-045 Yüksel BAYRAM, Çiğdem ELGİN KARABACAK - KARABAŞ OTU (LAVANDULA STOECHAS) VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
P-046 Yüksel BAYRAM, Enes Furkan ÇULHA, Atahan Cercis ATLİ- EMÜLSİFİYE ET ÜRÜNLERİNDE GIDA GÜVENLİĞİ
P-047 Meltem EROL, Oya ERCAN, Özlem BOSTAN GAYRET, Pembegül GÜNEŞ, Özgül YİĞİT, Ayşegül GÜNEŞ, İsmet ÇOK - YAVRU RATLARDA PRENATAL, LAKTASYON VE ERKEN POSTNATAL DÖNEMDE HOMOSALATE (HMS) VE 2-ETHYLHEXYL 4-DİMETHYLAMİNOBENZOATE (OD-PABA) NIN ENDOKRİN BOZUCU ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
P-048 Yeliz TEKGÜL, Taner BAYSAL - FARKLI KURUTMA TEKNİKLERİNİN LİMON KABUĞU TOZUNUN DUYUSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
P-049 Oya SAYIN, Seren Gülşen GÜRGEN - YENİDOĞAN KALIN BAĞIRSAĞINDA METOKLOPRAMİD ETKİLERİNİN NİTRİK OKSİT SENTAZ ENZİMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
P-050 Seren Gülşen GÜRGEN, Oya SAYIN - RESVERATROLÜN KARDİYOVASKÜLER KORUYUCU ETKİLERİ
P-051 Seda ALTUNTAS, Volkan ALTUNTAS - GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE YENİ NESİL DİZİLEME (NGS)
P-052 Gülsen GÜNEŞ, Semiramis KARLIDAĞ, Rukuye AYLAZ- ARI SÜTÜNÜN BAL VE ÇOCUK SAĞLIĞINA ETKİLERİ
P-053 Burak GÜNEŞ, Nefise AKÇELİK, Mustafa AKÇELİK- BİYOFİLM YAPıSı İLE MÜCADELEDE EDNA’NıN KULLANıMı
P-054 ESRA SELİN DAVARCIOĞLU- ÇÖLYAK HASTALIĞI İLE MÜCADELEDE GLUTEN INTOLERANSINA ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR
P-056 Emre SEVİNDİK, Kübra YALÇIN - EGE BÖLGESİNDE YETİŞEN CİTRUS TÜRLERİNİN KLOROPLAST (CPDNA) TRNL-F DİZİLERİNE DAYALI FİLOGENETİK İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ
P-057 Ahmet Tuncay KARPUZOĞLU, Yusuf NİKPEYMA - KAHRAMANMARAŞ VE PAZARCIK LOKASYONLARINDA SİİRT ÇEŞİDİ ANTEPFISTIĞININ (PİSTACİA VERA L.) FENOLOJİK GÖZLEM VE İÇ MEYVE GELİŞİM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
P-058 SİMRU BAŞ, HÜSEYİN ÇANCI, MEHMET BİLGEN - MAŞ FASULYESİ [VİGNA RADİATA (L.) WİLCZEK] TOHUMLARININ ÇİMLENMESİNDE FARKLI TUZ KONSANTRASYONLARININ ETKİSİ
P-059
ERCAN ÇÖPOĞLU, MEHMET AYDIN BAYKUŞ, AHMET ÖZÇELİK, BARIŞ TEMBELO, MUSTAFA YİĞİT, VOLKAN AYDINLI, BERAT ALBAYRAK, AYŞE YAZLIK
- MEYVE FİDANLIK ALANLARINDA YABANCI OT TÜRLERİ VE ETKİLERİ: DÜZCE MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ
P-060 BURCU BEGÜM KENANOĞLU, EMİNE SEDA KOPTUR - BİBER ÇEŞİTLERİNDE OSMOPRIMING (%1’LİK KNO3) UYGULAMASININ GÜÇ TESTLERİNDEKİ PERFORMANSLARINA ETKİSİ
P-061 BURCU BEGÜM KENANOĞLU, EMİNE SEDA KOPTUR- OSMOPRIMING (%1’LİK CACL2) UYGULAMASININ BİBER TOHUMLARININ GÜÇ TESTLERİNDEKİ PERFORMANSLARINA ETKİSİ
P-062 Nalan TÜRKOĞLU, Ezelhan ŞELEM, Yekbun ALP, Sokar Salah JALAL - KUZEY IRAK’TA DOĞAL OLARAK YETİŞEN NERGİSLER
P-063 Pelin ÇAMOĞLU, Zeynel DALKILIÇ - RUTACEAE FAMİLYASINDAKİ GC-MS ÇALIŞMALARI
P-064 Burcu YILDIZ, Mürüvvet ILGIN - DOĞU AKDENİZ BÖLGESİNDE YER ALAN OSMANİYE İLİ BAHÇE İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN İNCİR (FİCUS CARİCA L.) GENOTİPLERİNİN SELEKSİYON YOLUYLA SEÇİMİ
P-065 Huriye Yasemin KORKMAZ, Mehmet Kubilay ER - RE-İZOLASYON İLE SİTOPHİLUS ORYZAE’YE PATOJENİTE BAKIMINDAN YEREL BİR BEAUVERİA BASSİANA İZOLATINDAKİ VARYASYON
P-067 Arif DEMİRCİ, Gürsel KARACA - MUĞLA İLİ MARUL ALANLARINDA SORUN OLAN YABANCI OTLAR VE BUNLARIN KİMYASAL MÜCADELESİ
P-068 Esra ALBAZ, Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ - BAĞDA YAPRAKPİRELERİ [ASYMMETRASCA DECEDENS (PAOLİ) VE EMPOASCA DECİPİENS PAOLİ (HOMOPTERA: CİCCADELLİDAE)]’ İN MÜCADELESİ VE YAŞANAN SORUNLAR
P-069 Esra ALBAZ, Nurda GÜNGÖR SAVAŞ - TARIMSAL SAVAŞIMDA PESTİSİT KULLANIMININ İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMİ
P-070 Pelin KELEŞ ÖZTÜRK, Saadettin BALOĞLU - HATAY İLİ BİBER ÜRETİM ALANLARINDA VİRÜSLERİN BELİRLENMESİ
P-071 Pelin KELEŞ ÖZTÜRK, Saadettin BALOĞLU - OSMANİYE İLİNDE AÇIK ALANDA YETİŞTİRİLEN BİBERLERDE BAZI VİRÜSLERİN VARLIĞI VE DAĞILIMI
P-072 Huriye Yasemin KORKMAZ, Mehmet Kubilay ER - YEREL BEAUVERİA BASSİANA İZOLATININ DEPOLANMIŞ TAHIL ZARARLISI ÜÇ COLEOPTERE ETKİNLİĞİ: KONSANTRASYON-ÖLÜM İLİŞKİSİ
P-073  Suat SEZEN, Nilgün POYRAZ, Mehmet Burçin MUTLU- TARIMSAL TOPRAKLARDAKİ FUNGUSLARIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÖN ÇALIŞMA
P-074 Rahime ORAL, Fatma KOÇBAŞ - DENİZ KESTANESİ EMBRİYOLARI ÜZERİNE POTASYUM SİYANÜRÜN TOKSİSİTESİ
P-075 Refik BOZBUGA, Pakize GÖK GÜLER, Halil TOKTAY, Mustafa IMREN - CALRETİCULİN GENİ KULLANARAK MELOİDOGYNE TÜRLERİNDE MOLEKÜLER FİLOGENETİĞİ
P-076 Selda KOZAK ÖZDEMİR, Ali ERKILIÇ - BAZI DAYANIKLILIK TEŞVİK EDİCİ KİMYASALLARIN İN VİTRO KOŞULLARDA PHOMA TRACHEİPHİLA (KANC. & GHİK.) ÜZERİNE ETKİLERİ
P-077 GULSHAN IRSHAD, Salman GHUFFAR, Farah NAZ, Inam UL HAQUE, Amir BASHİR- PAKİSTAN'DAKİ GRAFİKLERİN BAZI ÇEKİÇLERİNİN OLUŞTURULMASI VE BİTKİSEL TEMEL YAĞLARI ARASINDAKİ BIO YÖNETİMİNİN MORFOLOJEN MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU
P-078 Mehmet ERDİL - MANİSA- SARIGÖL İLÇESİNDE ÜRETİCİLERİN PESTİSİT KULLANIMI KONUSUNDA ANKET SONUÇLARI
P-079 Hülya ÖLÇER FOOTITT, Emeti KÖSE, Tarıq ALMOUSA - AMARANTHUS RETROFLEXUS L.; TÜRKİYEDE TARIMSAL ARAZİLERİN BELALI YABANCI OTU
P-080 Selda KOZAK ÖZDEMİR, Aysel Zübeyde ERDEVİL, İrem KARATOP, Sıddıka UYSAL - ÇİLEKTE SİYAH KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ ETMENİ RHİZOCTONİA SOLANİ' YE KARŞI BAZI FUNGİSİTLERİN ETKİLERİ
P-081 Mehmet Fatih TOLGA, Zeynep YOLDAŞ - BADEM AĞAÇLARINDA BULUNAN THYSANOPTERA TAKIMINA AİT TÜRLER
P-082 Refik BOZBUGA, Pakize GOK GULER- MOLECULAR PHYLOGENY OF HUMAN AND PHYTO NEMATODE-PARASİTES USİNG RİBOSOMAL RNA GENE 
P-083 TİJEN TAŞKIN, GÜLCAN YIKILMAZSOY - MAYDANOZDA STEMPHYLIUM YAPRAK LEKESİ (STEMPHYLIUM VESİCARIUM) HASTALIĞININ TÜRKİYE’DE İLK TESPİTİ
P-084 Pakize GOK GULER, Refik BOZBUGA - MOLECULAR ASSOCİATİON OF NEMATODE TRANSMİTS VİRUS İNTERACTİONS USİNG RİBOSOMAL RNA GENE
P-085 Mehmet KAVAK, Esra AŞKIN, Ayşenur AYDOĞDU, Nida KÜLCÜOĞLU, Ömer KUŞKAPAN, Furkan KOVANKAYA, Emrecan DEMİRTAŞ, AYŞE YAZLIK - DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KONURALP YERLEŞKESİNDE BİTKİ TÜRLERİ VE ETKİLERİ
P-086 FİLİZ PARÇA, YAKUP ONUR KOCA, AYDIN ÜNAY - TÜRKİYEDE BAKLAGİL TOHUMLARININ KALİTESİ NASIL ARTIRILIR?
P-087 Ebru DERELLİ TÜFEKÇİ, Hussein Abdullah Ahmed AHMED, Güray AKDOĞAN, Serkan URABEY- KANOLA (BRASSİCA NAPUS L.) BİTKİSİNDE KURAKLIK STRESİ İLE İLİŞKİLİ TRANSKRİPSİYON FAKTÖRLERİNİN PROFİLLENMESİ
P-088 Bekir YILDIRIM, Yasin ARSLAN, Diğdem TRAK, Hasan GENÇ, Erdal KENDÜZLER - LATHYRUS EGIRDIRICUS H.GENC & A.SAHİN VE LATHYRUS TEFENNICUS H. GENÇ & A. ŞAHİN TÜRLERİNİN TOHUM KİMYASI
P-089 Sohaib SARFRAZ, Shahbaz TALİB SAHİ, Abdul REHMAN, Nasir AHMAD RAJPUT, Muhammad WAQAR ALAM, Akhtar HAMEED, Kashif RİAZ - ANTAGONİSTİC POTENTİAL OF BACİLLUS SPP. ASSOCİATED WİTH POTATO RHİZOSPHERE FOR CONTROLLİNG PECTOBACTERİUM BASED İNFECTİONS İN POTATO
P-090 EMİNE BUDAKLI ÇARPICI, Nigar TATAR, Yasin ÖZTÜRK - FARKLI KÖKLENDİRME ORTAMLARININ YAYGIN YONCANIN (MEDİCAGO SATİVA L.) KLONAL ÇOĞALTIMI ÜZERİNE ETKİLERİ
P-091 MUHAMMET KARAŞAHİN - TOPRAKSIZ RULO ÇİM - 
P-092 HÜSEYİN BAŞAL, Hatice Kübra GÖREN , Talih GÜRBÜZ - F7 GENERASYONUNDA PAMUK (GOSSYPİUM HİRSUTUM L.) DÖL SIRALARININ KURAKLIK STRESİNE KARŞI TEPKİLERİNİN BELİRLENMESİ
P-093 Seydi AYDOĞAN, Mehmet ŞAHİN, Aysun GÖÇMEN AKÇACIK, Berat DEMİR, Sümeyra HAMZAOĞLU, Enes YAKIŞIR - FARKLI PROTEİN ORANLARINDAKİ EKMEKLİK BUĞDAY GENOTİPLERİNİN KALİTE ÖZELLİKLERİ
P-094 Hüseyin UYSAL, Emre SEVİNDİK- ÇÖREKOTU (NİGELLA SATİVA L.) GENOTİPLERİNDE ZİGOTİK TOHUM TASLAKLARININ KÜLTÜRÜ İLE ISLAH HATLARININ OLUŞTURULMASI
P-095 SELÇUK ÇETİN, ÇAĞLAR KAYA, UĞUR SARI, İSKENDER TİRYAKİ - ÇİMLENME EVRESİNDE KURAĞA TOLERANT YONCA (MEDİCAGO SATİVA L.) GENOTİPLERİNİN TESPİTİNDE IN-VİTRO ŞARTLARIN BELİRLENMESİ
P-096 Alpay BALKAN, Oğuz BİLGİN, İsmet BAŞER, Temel GENÇTAN - TRAKYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA MAKARNALIK BUĞDAY YEREL POPULASYONLARININ PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ
P-097 ÇAĞLAR KAYA, SELÇUK ÇETİN, UĞUR SARI, İSKENDER TİRYAKİ - YONCA (MEDİCAGO SATİVA L.)’DA IN VİTRO ÇALIŞMALAR İÇİN ETKİN TOHUM STERİLİZASYON YÖNTEMİNİN BELİRLENMESİ
P-098 Gülşah DEĞİRMENCİ, Ali YİĞİT, Osman EREKUL - AKDENİZ İKLİM KUŞAĞINDA MAKARNALIK BUĞDAY (TRİTİCUM DURUM DESF.) ÇEŞİTLERİNİN ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİ
P-099 Celaleddin Emre YÜKSEL, Gürkan BİLİR, Ömer TAŞ, Ahmet Can OLCAY, Deniz EKİNCİ - EŞKİNA BALIĞI (SCİAENA UMBRA) SOLUNGAÇ DOKUSUNDAN KATALAZ ENZİMİNİN KISMİ SAFLAŞTIRILMASI, KARAKTERİZASYONU VE BAZI AĞIR METALLERİN İNHİBİSYON KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
P-100 Ulviye KARACALAR, Erkan CAN, Şafak SEYHANEYILDIZ CAN, Volkan KIZAK - SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ANESTEZİK MADDE OLARAK KULLANILAN BİTKİSEL ESANSİYEL YAĞLARIN ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE YAPILMIŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR
P-101 Aysun KÜÇÜKDERMENCİ, Aynur LÖK, Ali KIRTIK, Evrim KURTAY, Altan LÖK, Filiz ÖZTEKİN - MAMUNLARIN (UPOGEBIID) YUVALANMA ÖZELLİKLERİ
P-102 Aynur LOK, Evrim KURTAY, Ali KIRTIK, Aysun KÜÇÜKDERMENCİ, Altan LÖK, Filiz ÖZTEKİN - SÜLÜNESLERİN (SOLEN MARGINATUS) YAŞAM ALANLARINDA SEDİMENT YAPILARI
P-103 Asena Gül ÜNVER, Sevim HAMZAÇEBİ, Melikşah Dilcan AKPINAR - PİGMENTASYON KAYNAĞI OLARAK PANCAR KÖKÜ KIRMIZISI (BETA VULGARİS RUBA-E162) VE KINANIN (LAWSONİA İNERMİS) PORTAKAL ÇİKLET (MAYLANDİA ESTHAREA) ÜZERİNDE RENKLENDİRME ETKİLERİ
P-104 Onur KARADAL, Derya GÜROY - BİTKİSEL KÖKENLİ YEM KATKI MADDELERİNİN BAZI AKVARYUM BALIKLARININ RENKLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
P-105 Meltem AŞAN-ÖZÜSAĞLAM, Ayşe YAVUZ - AVOKADO YAPRAK EKSTRELERİNİN SU ÜRÜNLERİNDE DOĞAL YEM KATKISI OLARAK KULLANIM POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI
P-106 ÖZGE DOĞANAY ERBAŞ KÖSE, ZEKİ MUT, HASAN AKAY- ANIZ YAKMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ANIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ
P-107 ALİ RIZA ÖZTÜRKMEN - TÜRKİYE – SURİYE SINIRINDAKİ MAYINLI ALANLARIN TOPRAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
P-108 İRİNA TELİTSYNA, Valeria SHVANOVA, Mihail GALKİN, Fatima SEREBRYANAYA, Elena BEZRODNOVA, Ludmila ELİSEEVA, Yulia SOROMİTKO - COMPARATIVE MICROMORPHOLOGICAL INVESTIGATION OF SPECIES OF GENUS POLYGALA L., GROWING ON THE TERRITORY OF THE NORTHERN CAUCASUS (P. ALPİCOLA RUPR. AND P. CAUCASİCA L.)
P-109 Edward MACHS, Aleksandr KOROBKOV, Ramazan MURTAZALİEV, Violetta KOTSERUBA - MOLECULAR STUDİES OF WORMWOOD SECTİON OF ABROTANUM
P-112 EZGİ AYDIN, ZARİFE SUZAN TANELİ, ELA ATIŞ, YARKIN AKYÜZ, H.ECE SALALI- HAYVANSAL ÜRETİMİN ÇEVRESEL VE EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
P-113 MERVE BUDAK, LEVENT MERCAN - KARAYAKA VE BAFRA KOYUNLARINDA SÜT VERİMİ İLE İLİŞKİLİ BAZI MİKROSATELLİT LOKUSLARIN ARAŞTIRILMASI
P-114 GÜLŞAH ÇALIŞAN KOÇ - TARıM ATıKLARıNDAN MUSİLAJ ELDESİ 
P-115 HÜSEYİN NAİL AKGÜL - TARIM MAKİNELERİ ÖNLİSANS PROGRAMINA SINAVSIZ YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN 2015 YILI TERCİH EĞİLİMLERİNİN İRDELENMESİ
P-116 GAMZE KURTULUŞ, ASLIHAN ÇETİNBAŞ GENÇ, FATMA YANIK, FİLİZ VARDAR - BORİK ASİTİN VİBİRNUM TİNUS L. (CAPRİFOLİACEAE)' NİN IN VITRO POLEN TÜP UZAMASI ÜZERİNE ETKİSİ
P-117 NALAN TURGUT - RİSK MANAGEMENT OF ESCHERİCHİA COLİ O157: H7 IN FOOD
P-118 B. Taylan KOÇ, T. Çiğdem OĞUZOĞLU - SÜT SIĞIRLARINDA BOVİNE ADENOVİRUSUN VİROLOJİK VE SEROLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI
P-119 Hasan Hüseyin ÖZTÜRK, Cengiz KARACA, Nusret MUTLU, Bülent AYHAN, Ümran ATAY - AYDIN İLİNDE ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ ATIKLARINDAN ENERJİ ÜRETİMİ
P-120 ZEYNEP AYDOĞAN, MUSTAFA CEMAL DARILMAZ, ÜMİT İNCEKARA, ALİ GÜROL - BAZI DYTİSCİDAE (COLEOPTERA) TÜRLERİNDE AĞIR ELEMENT KONTAMİNASYONU
P-121 NALAN TURGUT - SU KİRLİLİĞİ YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
P-122 Emre KUZUGÜDENLİ, Ayhan AKYOL, Canpolat KAYA, Hüseyin GÖKTAŞ- EKOLOJİ TEMELLİ DOĞA EĞİTİMLERİNİN ENGELLİ GENÇLERİN SOSYAL BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
P-123 Dilek KESKİN, Birsen KIRIM - BALIK VE BALIK ÜRÜNLERİNDE BULUNAN ÖNEMLİ GIDA KAYNAKLI PATOJENLER 
P-124 DERYA AYRAL ÇINAR - ORGANİK KİRLETİCİLERİN KİLLİ TOPRAKLARDAKİ ADSORPSİYON ÇALIŞMALARINDA TOPRAK SU İÇERİĞİNİN ROLÜNÜN İNCELENMESİ
P-125 EMİNE OKUMUŞ, EMRE BAKKALBAŞI - FENOLİK BİLEŞİKLERİN NİTRİK OKSİT RADİKAL İNHİBİSYONU ÜZERİNE ETKİSİ
P-126 Bakhtiyor KARİMOV, Uwe WALLER, Michael MATTHİES - RURAL FOOD FİSH PRODUCTİON İMPROVEMENT STRATEGİES İN LOWER REACH OF AMUDARYA RİVER, SOUTHERN ARAL SEA REGİON UNDER CONDİTİONS OF CHANGİNG CLİMATE AND İNCREASİNG WATER SALİNİZATİON 
P-127 Derya ATALAY, Nur YEŞİLYURT, Hande Selen ERGE - FARKLI SICAKLIKLARDA DEPOLANAN ÇAM KOZALAĞI REÇELİNİN HİDROKSİMETİLFURFURAL VE BAZI BİYOAKTİF BİLEŞİKLERİNDEKİ DEĞİŞİM
P-128 Birsen KIRIM, Dilek KESKİN, Mehmet GÜLER, Sema MİDİLLİ, Ebru YILMAZ, Deniz ÇOBAN, Ant Yıleri KEMER  - SÜLÜKLERİN GENEL BİYOLOJİSİ VE ALTERNATİF TIPTA KULLANIMI
P-129 FATMA BURSALI, Fatih Mehmet ŞİMŞEK - AYDIN BÖLGESİNDE TESPİT EDİLEN SİVRİSİNEK TÜRLERİ 
P-130 Esra ÇELEN, Ebru AVCI, Hasibe VURAL,- PROSTAT KANSERİ HASTALARINDA APOPTOZ İLİŞKİLİ KASPAZ-3 GENİNDE GENETİK POLİMORFİZM
P-131 Adnan Fatih DAĞDELEN, Semra ÇAVUŞ, Esma KORKMAZ, Ayşe DAĞDELEN - GIDA İLE TEMAS EDEN MALZEMELER KONTROLLERİNDE KULLANILAN ANALİTİK METOTLAR İÇİN VALİDASYON PROSEDÜRLERİ
P-132 Zuhal EMLEK SERT, Aslı KALKIN, Sevcan TOPÇU, YEŞİL ALANLARIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ
P-133  
P-134  
P-135  
P-136  
P-137  
p-138  
P-139